• Khoa Tâm lý – Giáo dục

    10 Tháng Chín 2015

    Khoa Tâm lý – Giáo dục là một trong những đơn vị được thành lập sớm nhất của trường CĐSP Hà Nội, nay là trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Khi mới thành lập đơn vị là bộ môn Tâm lý- Giáo dục, tháng 6 năm 2003, bộ môn được chuyển thành khoa Tâm …

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT