• tt1208_Thong tin TS

    Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ, chứng nhận

    21 Tháng Tư 2016

      Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2016 như sau: 1. Các chương trình bồi dưỡng TT Tên chương trình bồi dưỡng Thời lượng I Bồi dưỡng cấp chứng chỉ   1 Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm …

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT