• cropped-logo.png

  Quyết định: Về việc ban hành mục tiêu chất lượng các đơn vị

  17 Tháng Mười Một 2016

  Quyết định Về việc ban hành mục tiêu chất lượng các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm học 2016-2017: Xem đường link dưới đây: Mục tiêu chất lượng các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm học 2016-2017

 • admin-ajax.php

  Mục tiêu chất lượng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

  27 Tháng Chín 2016

  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG Năm học 2016 – 2017 Chủ đề: “Kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hội nhập nhanh”

 • 3 công khai về đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo

  20 Tháng Năm 2016

  Trường Đại học Thủ đô Hà Nội công khai chuẩn đầu ra các mã ngành đào tạo  như sau: 3CongKhaiVeChatLuongGDDT năm học 2012-2013 3CongKhaiVeChatLuongGDDT năm học 2013-2014 3CongKhaiVeChatLuongGDDT năm học 2014-2015 Chuẩn đầu ra các mã ngành Cao đẳng Đây là chuyên trang thông tin về việc thực hiện quy chế đối với cơ sở giáo dục …

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT