• thong-bao

    Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2017

    7 Tháng Ba 2017

    UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI Số: 183/TB-ĐHTĐHN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày  20  tháng 3  năm 2017 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI Căn cứ …

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT