• 10348287_10204967030365537_9148846459994135342_n-581x458

  Thông báo: Tuyển sinh hệ Trung cấp chính quy ngành sư phạm Mầm non, Tiểu học...

  6 Tháng Năm 2016

  Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT, ngày 11/08/2014 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế tuyển sinh TCCN; Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT, ngày 09/07/2014 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế đào tạo TCCN; Căn cứ chức năng nhiệm vụ của trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Trường Đại học …

 • Tuyển sinh Trung cấp chính quy ngành Mầm non và Tiểu học hệ đào tạo 15 tháng

  18 Tháng Năm 2015

  Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT, ngày 11/08/2014 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế tuyển sinh TCCN; Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT, ngày 09/07/2014 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế đào tạo TCCN; Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo 1. Ngành tuyển sinh:  Sư phạm Mầm non …

 • Tuyển sinh Trung cấp chính quy ngành Mầm non và Tiểu học hệ đào tạo 2 năm

  18 Tháng Năm 2015

  Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT, ngày 11/08/2014 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế tuyển sinh TCCN; Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT, ngày 09/07/2014 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế đào tạo TCCN; Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo 1. Ngành tuyển sinh:  Sư phạm Mầm non …

 • Thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp năm 2014

  16 Tháng Năm 2014

  1. Ngành tuyển sinh: Sư phạm Mầm non, Sư phạm Tiểu học. 2. Đối tượng tuyển sinh: – Hệ học 20 tháng: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. – Hệ học 15 tháng (Văn bằng 2): Học sinh đã …

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT