Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

9 Tháng Hai 2017
299 Lượt xem

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nghề nghiệp thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Căn cứ Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT; Căn cứ Quyết định số 2460/QĐ-BGDĐT;Căn cứ Công văn số 502/ĐHSP-ĐT. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 2460/QĐ-BGDĐT, ngày 25/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên được đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng;

Căn cứ Công văn số 502/ĐHSP-ĐT ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên về việc đồng ý cho Trường Đại học Thủ đô Hà Nội liên kết tuyển sinh và mở các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học;

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học như sau:

1. Đối tượng bồi dưỡng

Người tốt nghiệp đại học trở lên, hiện đang là giảng viên các trường Cao đẳng, Đại học chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giành cho giảng viên; người tốt nghiệp đại học trở lên và có nguyện vọng trở thành giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.

2. Nội dung chương trình

2.1. Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ

STT

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ Lí thuyết Thảo luận, thực hành Tự học
1 Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam 1 10 10 30
2 Tâm lí học dạy học đại học 1 10 10 30
3 Lí luận dạy học đại học 3 30 30 90
4 Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học 2 15 30 60
5 Đánh giá trong giáo dục đại học 2 15 30 60
6 Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1 10 10 30
7 Tâm lí học đại cương 2 15 30 60
8 Giáo dục học đại cương 3 30 30 90
  Tổng cộng 15 135 180 450

2.2. Nội dung kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ (chọn 5/14 tín chỉ)

  1. Phương pháp nghiên cứu khoa học: 2 tín chỉ
  2. Kĩ năng dạy học đại học: 2 tín chỉ
  3. Thực tập sư phạm: 3 tín chỉ
  4. Nâng cao chất lượng tự học: 3 tín chỉ
  5. Sử dụng phương tiện, kĩ thuật dạy học chuyên ngành: 2 tín chỉ
  6. Giao tiếp sư phạm: 2 tín chỉ

Lưu ý:

Các đối tượng chưa qua đào tạo sư phạm và chưa tham gia giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học phải được học đầy đủ cả hai phần kiến thức bắt buộc và tự chọn của chương trình.

Các đối tượng đã qua đào tạo sư phạm nhưng chưa tham gia giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học phải được học đầy đủ cả hai phần kiến thức bắt buộc và tự chọn của chương trình và được miễn trừ 2 học phần 7 và 8 của chương trình bồi dưỡng này.

Các đối tượng đang giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học phải được học đầy đủ 10 tín chỉ phần nội dung kiến thức bắt buộc tối thiểu từ học phần 1 đến học phần 6 của chương trình bồi dưỡng này.

3. Hồ sơ đăng ký học gồm

            – Phiếu đăng ký học (theo mẫu của Trường), có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

– Bản sao giấy khai sinh (có công chứng).

– Bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng).

– Hai phong bì có dán tem, ghi sẵn tên và địa chỉ của người nhận.

– 01 ảnh 4×6 dán vào phiếu đăng ký học.

4. Hình thức đào tạo

– Đào tạo theo các hình thức: Đào tạo tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Đào tạo theo Hợp đồng với các địa phương hoặc các cơ sở đào tạo có nhu cầu.

– Công tác tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi các học phần được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thời gian học (các lớp tại Trường): Nhà trường tổ chức lớp học ban ngày và lớp học buổi tối (theo đăng ký của học viên) vào tất cả các ngày.

5. Kinh phí đào tạo

Đối với các lớp tổ chức đào tạo tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội là 2.000.000 đồng/1 học viên/1khoá học (đối tượng đang là giảng viên đang giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học đã qua sư phạm); 2.000.000 đồng/1 học viên/1khoá học (đối tượng đã qua sư phạm và chưa tham gia giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học); 2.600.000 đồng/1 học viên/1khoá học (đối tượng chưa qua sư phạm và chưa tham gia giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học).

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nghề nghiệp – Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 98 phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT 0979885615. Website: http://daihocthudo.edu.vn

Thời gian học: Dự kiến 1,5 tháng.

7. Cấp chứng chỉ

  Sau khoá học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp “Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            Xin trân trọng cảm ơn!

      

HIỆU TRƯỞNG

 (đã kí)

Bùi Văn Quân

Tệp đính kèm:

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT