Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

1 Tháng Ba 2017
120 Lượt xem

HocTapNghiQuyetDang-3

Ngày 28 – 2, Đảng ủy Trường đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hiến, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

HocTapNghiQuyetDang

  PGS. TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương

Hội nghị đã được nghe PGS. TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, 4 nhóm giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

hoinghi

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Đỗ Hồng Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời yêu cầu, sau hội nghị, các Chi bộ và tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện nghị quyết một cách tích cực, sáng tạo, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực tiễn của đơn vị; tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra. Bên cạnh đó cần nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu đơn vị trong việc rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống…

Vũ Thị Thúy

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT