Thông báo về việ c xác nhận, giải quyết hồ sơ làm thủ tục chính sách ưu tiên của Nhà nước

14 Tháng Ba 2017
67 Lượt xem

Thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH; Thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg; Căn cứ kế hoạch năm học 2016 – 2017 của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Ban Giám hiệu thông báo về việc xác nhận và giải quyết hồ sơ làm thủ tục hưởng chế độ chính sách ưu tiên của Nhà nước học kỳ II năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên bậc đào tạo cao đẳng, đại học hệ chính quy.

Thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên;

Căn cứ kế hoạch năm học 2016 – 2017 của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

Ban Giám hiệu thông báo về việc xác nhận và giải quyết hồ sơ làm thủ tục hưởng chế độ chính sách ưu tiên của Nhà nước học kỳ II năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên bậc đào tạo cao đẳng, đại học hệ chính quy như sau:

 1. Thời gian, địa điểm tiến hành xác nhận:

+ Thời gian: Từ 02/03/2017 – 10/04/2017 (theo lịch tiếp sinh viên đã quy định).

+ Địa điểm: Phòng Công tác học sinh sinh viên.

 1. Yêu cầu:

+ Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội: Cá nhân sinh viên nộp trực tiếp các loại hồ sơ theo hướng dẫn (có văn bản kèm theo).

+ Sinh viên thuộc diện xin xác nhận vay vốn tín dụng đào tạo: Cán bộ lớp tổng hợp danh sách sinh viên có nhu cầu vay vốn (theo mẫu) kèm theo đơn xác nhận của từng sinh viên, nộp về phòng Công tác HSSV theo hạn trên.

Lưu ý: Sinh viên tải mẫu đơn xin hưởng các chế độ chính sách tại địa chỉ: http://daihocthudo.edu.vn→Sinh viên→Những điều cần biết.

Ban Giám hiệu yêu cầu các Trưởng khoa chỉ đạo các Cố vấn học tập quán triệt đầy đủ nội dung Thông báo để 100% sinh viên biết và thực hiện.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn

 


HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

LÀM THỦ TỤC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN CỦA NHÀ NƯỚC

___________________

 I.SINH VIÊN THUỘC DIỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ

 1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Ví dụ: con liệt sĩ (CLS), con thương binh (CTB), con bệnh binh (CBB), con của người nhiễm chất độc hóa học (CĐHH), con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…):

+ Giấy xác nhận CLS, CTB, CBB, CĐHH … của Phòng lao động thương binh và xã hội Quận, Huyện.

+ Thẻ thương, bệnh binh (bản photo công chứng) và bản gốc để đối chiếu.

+ Quyết định cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (bản photo công chứng).

+ Giấy khai sinh (bản sao).

 1. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ:

+ Biên bản giám định y khoa (bản photo công chứng và bản gốc để đối chiếu) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 của UBND phường, xã.

 1. Sinh viên thuộc diện là người dân tộc thiểu số và gia đình thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2017:

+ Giấy khai sinh (bản sao).

+ Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 của UBND phường, xã.

 1. Sinh viên thuộc diện là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn:

+ Sổ hộ khẩu (bản photo công chứng).

+ Giấy xác nhận thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

II. SINH VIÊN THUỘC DIỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ GIẢM HỌC PHÍ

 1. Sinh viên thuộc diện là con cán bộ công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên:

+ Giấy khai sinh (bản sao).

+ Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động (bản photo công chứng).

 1. Sinh viên thuộc diện là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn:

+ Sổ hộ khẩu (bản photo công chứng).

+ Giấy xác nhận thuộc vùng có điều kiện kinh tế  – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

III. SINH VIÊN THUỘC DIỆN ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

 1. Sinh viên thuộc diện là người dân tộc ít người ở vùng cao:

+ Hộ khẩu (bản photo công chứng).

+ Giấy khai sinh (bản sao).

 1. Sinh viên thuộc diện là con mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa:

+ Đơn xin trợ cấp xã hội HK II năm học 2016 – 2017 (theo mẫu).

+ Giấy chứng tử của cha, mẹ (bản photo công chứng) do UBND phường, xã xác nhận.

 1. Sinh viên thuộc diện là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 là những người gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật, được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định:

+ Biên bản giám định y khoa (bản photo công chứng và bản gốc để đối chiếu) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Xác nhận của UBND xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

 1. Sinh viên là người mà gia đình thuộc diện là hộ nghèo, cận nghèo vượt khó trong học tập:

+ Đơn xin trợ cấp xã hội HK II năm học 2016 – 2017 (theo mẫu).

+ Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 của UBND phường, xã.

IV. SINH VIÊN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐÀO TẠO

 1. Sinh viên thuộc diện mồ côi:

+ Giấy xác nhận HSSV mồ côi vay vốn tại NHCSXH tại địa phương (mẫu số 01/XNSV).

+ Giấy xác nhận vay vốn tín dụng đào tạo.

 1. Sinh viên không thuộc diện mồ côi:

+ Giấy xác nhận vay vốn tín dụng đào tạo.

Tệp đính kèm:

 

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT