Thông báo v/v nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 – tuyển sinh CĐ, ĐH chính quy năm 2016 bằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia và kết quả thi Đánh giá năng lực

20 Tháng Tám 2016
6075 Lượt xem

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 – tuyển sinh CĐ, Đại học chính qui bằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia và bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQGHN tổ chức năm 2016 như sau:

I. Đối tượng, ngành tuyển, chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển bổ sung đợt 1

1. Ngành tuyển, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển

TT

Tên ngành Mã ngành Môn thi/Xét tuyển

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1

A. Bậc đại học    
1. Quản lý Giáo dục D140114 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Toán học, tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Đánh giá năng lực

35

2. Giáo dục công dân D140204 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Toán học, tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Đánh giá năng lực

30

3. Việt Nam học D220113 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

Ngữ văn, Toán học, tiếng Anh

– Đánh giá năng lực

20

4. Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 – Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, Toán học, tiếng Anh

– Đánh giá năng lực, ĐGNL Ngoại ngữ

10

 B. Bậc cao đẳng:  
5. Giáo dục Mầm non

(trong ngân sách)

C140201

Toán học, Ngữ văn, NK mầm non

(Thí sinh được sử dụng kết quả thi môn năng khiếu do các cơ sở đào tạo khác tổ chức)

79
Giáo dục Mầm non

(ĐT theo nhu cầu XH)

C140201 60
6. Giáo dục Tiểu học

(ĐT theo nhu cầu XH)

C140202 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Đánh giá năng lực, ĐGNL Ngoại ngữ

60
7. Sư phạm Toán học

(trong ngân sách)

C140209 Toán học, Vật lý, Hóa học

Toán học, Vật lý, tiếng Anh

Toán học, Hóa học, tiếng Anh

– Đánh giá năng lực

11
Sư phạm Toán học

(ĐT theo nhu cầu XH)

C140209 60
8. Sư phạm Tin học C140210 Toán học, Vật lý, Hóa học

Toán học, Vật lý, tiếng Anh

Toán học, Hóa học, tiếng Anh

– Đánh giá năng lực

30
9. Sư phạm Vật lý C140211 – Toán học, Vật lý, Hóa học

– Toán học, Vật lý, tiếng Anh

– Đánh giá năng lực

15
10. Sư phạm Hóa học C140212 – Toán học, Vật lý, Hóa học

– Toán học, Sinh học, Hóa học

– Toán học, tiếng Anh, Hóa học

– Đánh giá năng lực

40

11. Sư phạm Sinh học C140213 – Toán học, Vật lý, Sinh học

– Toán học, Hóa học, Sinh học

– Toán học, tiếng Anh, Sinh học

– Đánh giá năng lực

50
12. Sư phạm Lịch sử C140218 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Toán học

– Đánh giá năng lực

30
13. Sư phạm Địa lý C140219 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, tiếng Anh, Địa lý

– Ngữ văn, Toán học, Địa lý

– Đánh giá năng lực

22
14. Tiếng Anh C220201 – Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, Toán học, tiếng Anh

20
15. Việt Nam học C220113 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

Ngữ văn, Toán học, tiếng Anh

– Đánh giá năng lực

78
16. Công nghệ thông tin C480201 Toán học, Vật lý, Hóa học

Toán học, Vật lý, tiếng Anh

Toán học, Hóa học, tiếng Anh

– Đánh giá năng lực

38
17. Tiếng Trung Quốc C220204 – Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, Toán học, tiếng Anh

– Đánh giá năng lực, ĐGNL Ngoại ngữ

46
18. Công tác xã hội C760101 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

Ngữ văn, Toán học, tiếng Anh

– Đánh giá năng lực

33
19. Công nghệ sinh học C420201 – Toán học, Vật lý, Hóa học

– Toán học, Hóa học, Sinh học

– Toán học, tiếng Anh, Sinh học

– Toán học, tiếng Anh, Hóa học

– Đánh giá năng lực

20
20. Quản trị kinh doanh C340101 Toán học, Vật lý, Hóa học

Toán học, Vật lý, tiếng Anh

Toán học, Ngữ văn, tiếng Anh

Toán học, Hóa học, tiếng Anh

– Đánh giá năng lực

40

(Ghi chú: Các môn in đậm là môn thi chính được nhân hệ số 2)

2. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1:

2.1. Đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

– Đối với bậc đại học: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3: Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp xét tuyển vào đại học hệ chính quy đối với thí sinh thi trung học phổ thông quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì là 15 điểm.

– Đối với bậc cao đẳng: Thí sinh thi trung học phổ thông quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì đạt tốt nghiệp THPT.

2.2. Đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực:

Thí sinh đăng ký xét tuyển phải có điểm ĐGNL của một trong hai kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức năm 2016 (bao gồm cả điểm ưu tiên) cao hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do HĐTS trường ĐHTĐHN qui định. Cụ thể:

+ Đối với những ngành chỉ sử dụng kết quả ĐGNL:

            – Bậc Đại học:           ĐXT ≥ 70 điểm.

– Bậc Cao đẳng:        ĐXT ≥ 50 điểm.

+ Đối với những ngành sử dụng kết quả ĐGNL và ĐGNL ngoại ngữ:

– Bậc Đại học: Điểm ĐGNL + Điểm ưu tiên ≥ 70 điểm, ĐGNL ngoại ngữ ≥ 40 điểm.

– Bậc Cao đẳng: Điểm ĐGNL+Điểm ưu tiên ≥ 50 điểm, ĐGNL ngoại ngữ ≥ 30 điểm.

(Lưu ý: Điểm ưu tiên chỉ được cộng vào điểm ĐGNL để xét ngưỡng đảm bảo chất lượng)

 3. Phạm vi và đối tượng xét tuyển bổ sung đợt 1:

+ Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc;

+ Đối tượng tuyển sinh: là những thí sinh có kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN tổ chức năm 2016 đảm bảo các điều kiện về mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

+ Đối với các ngành sư phạm: thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội nếu trúng tuyển thì phải đóng  kinh phí hỗ trợ đào tạo.

+ Đối với các ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội: tất cả thí sinh trúng tuyển phải đóng kinh phí hỗ trợ đào tạo.

 II. Hướng dẫn nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1

1. Hướng dẫn nộp hồ sơ xét tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức năm 2016

1.1.  Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển ghi rõ đợt xét tuyển (theo mẫu của Bộ GD&ĐT).

– 01 bản photo giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia.

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu thí sinh bổ sung/thay đổi chế độ ưu tiên – bản photo công chứng).

– 01 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

– Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

Đối với thí sinh là đối tượng ưu tiên xét tuyển, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

– Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển

– 01 bản sao có công chứng Giấy chứng nhận thành tích.

Đối với thí sinh thay đổi đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải nộp thêm các giấy tờ sau:

– Bản sao Giấy khai sinh;

– Bản sao có công chứng Học bạ THPT;

– Bản sao có công chứng Hộ khẩu thường trú;

– Bản sao có công chứng các Giấy tờ chứng nhận ưu tiên khác (nếu có).

1.2. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT): 

Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo 01 trong 03 phương thức sau:

– Nộp hồ sơ và lệ phí trực tiếp tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội;

– Nộp hồ sơ và lệ phí theo đường bưu điện về trường ĐH Thủ đô Hà Nội;

– Nộp hồ sơ online trên hệ thống thi THPT Quốc gia và nộp lệ phí qua ngân hàng vào tài khoản trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

1.2.1.  Nộp trực tiếp tại Trường:

– Thời gian: từ ngày 21/08/2016 đến hết ngày 31/8/2016 (trừ Chủ nhật).

Sáng từ: 8h00 – 11h30;     Chiều: 13h30 – 17h00

– Địa điểm: Phòng Đào tạo Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội –  Số 98, Phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội.

1.2.2.  Nộp qua đường bưu điện:

– Thí sinh có thể gửi qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) hồ sơ và lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện trong khoảng thời gian qui định ở trên về địa chỉ: Phòng Đào tạo Trường ĐH Thủ đô Hà Nội –  Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Thời gian gửi hồ sơ tới Trường được tính theo dấu bưu điện;

– Thí sinh không bỏ tiền lệ phí xét tuyển vào phong bì chứa hồ sơ xét tuyển, tiền lệ phí xét tuyển được thu riêng tại bưu điện.

– Thí sinh lưu lại phiếu gửi để làm cơ sở tra cứu, định vị bưu phẩm gửi chứa hồ sơ xét tuyển trên Website  www.vnpost.vn.

– Tổng đài hỗ trợ của Bưu điện: 1900545481.

1.2.3.  Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) qua hệ thống thi THPT Quốc gia:

– Thí sinh đăng ký xét tuyển online qua hệ thống thi THPT Quốc gia theo đúng qui chế, qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thí sinh nộp lệ phí bằng cách chuyển khoản hoặc trực tiếp tại các ngân hàng vào tài khoản:

Tên tài khoản: Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Số tài khoản: 21510001888514 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy.

Nội dung chuyển tiền: Nộp lệ phí đăng ký xét tuyển của thí sinh: (họ tên thí sinh) SBD: (Số báo danh) CMND ( Số CMND/căn cước công dân). Ví dụ: Nộp lệ phí đăng ký xét tuyển của thí sinh Nguyễn Văn A SBD 012345 CMND 0123456789

2. Hướng dẫn nộp hồ sơ xét tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức năm 2016 (hai đợt):

2.1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

– Thời gian: từ ngày 21/08/2016 đến hết ngày 31/8/2016 (trừ Chủ nhật).

Sáng từ: 8h00 – 11h30;     Chiều: 13h30 – 17h00

2.2. Hình thức đăng ký xét tuyển:

Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội –  Số 98, Phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội.

2.3. Hồ sơ xét tuyển:

– Bản photo kết quả đánh giá năng lực của 1 trong 2 đợt thi năm 2016 do ĐHQGHN tổ chức .

– Đơn đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Thủ đô Hà Nội (theo mẫu).

– 01 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh.

– Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

2.4. Công thức tính điểm xét tuyển (ĐXT):

– Đối với những ngành chỉ sử dụng kết quả đánh giá năng lực (ĐGNL):

ĐXT = Điểm ĐGNL + Điểm ưu tiên Khu vực + Điểm ưu tiên Đối tượng

– Đối với những ngành sử dụng cả kết quả ĐGNL và ĐGNL ngoại ngữ:

ĐXT = Điểm ĐGNL + Điểm ĐGNL ngoại ngữ *2 + Điểm ƯT Khu vực + Điểm ƯT Đối tượng

Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực: Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 5,0 điểm (năm điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 2,5 điểm (hai điểm rưỡi).

2.5. Nguyên tắc xét tuyển:

–  Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2;

– Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển. 

III. Xác nhận nguyện vọng học và triệu tập nhập học (đối với những thí sinh trúng tuyển).

1. Xác nhận nguyện vọng

– Trường công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 05/09/2016 và đưa danh sách thí sinh trúng tuyển trên website http://www.daihocthudo.edu.vn

– Thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính các giấy tờ sau về Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trước 17h00 ngày 07/09/2016 để xác nhận nguyện vọng học tại trường:

+ Bản chính giấy chứng nhận Kết quả thi THPT Quốc gia (đối với thí sinh trúng tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia)

 + Bản chính kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHN cấp và Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia (đối với thí sinh trúng tuyển bằng kết quả kỳ thi ĐGNL).

+ Thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển hoặc xét tuyển thẳng cần nộp bổ sung:

– Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu quy định;

– Bản chính Giấy chứng nhận đạt thành tích.

2. Triệu tập thí sinh trúng tuyển – nhập học:

Sau khi thí sinh trúng tuyển nộp cho trường các hồ sơ xác nhận nguyện vọng, nhà trường sẽ trả Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển tại trường trong ngày 09 và 10/09/2016. Nếu thí sinh không đến nhận, giấy Triệu tập sẽ gửi qua đường bưu điện bằng chuyển phát nhanh. Thí sinh không nhận được giấy triệu tập nhập học có thể xem danh sách, thời gian và thủ tục nhập học trên website của Trường và đến nhập học đúng thời gian quy định.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo Trường ĐH Thủ Đô Hà Nội –  Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi tiết xem trong file đính kèm: TB nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 – tuyển sinh CĐ,ĐH

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT