Thông báo V/v sinh viên thực hiện một số nội dung chuẩn bị cho công tác thực tập năm học 2016 – 2017

22 Tháng Mười Hai 2016
1125 Lượt xem

Phòng Đào tạo trường Đại học Thủ đô Hà Nội xin thông báo: Để chuẩn bị tốt cho đợt thực tập năm học 2016 – 2017, Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các Khoa thông báo đến giảng viên Trưởng đoàn, cố vấn học tập, sinh viên năm thứ 2 và sinh viên năm thứ 3 một số nội dung sau:

I. Công tác chuẩn bị tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

  1. Đối với sinh viên sư phạm nắm chắc và chuẩn bị

– Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Điều lệ trường Tiểu học, ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30.

– Điều lệ trường Mầm non, ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chuẩn Giáo viên Trung học; Giáo viên Tiểu học; Giáo viên Mầm non;

– Tìm hiểu những phần giảm tải trong chương trình của trường phổ thông.

– Bước đầu tìm hiểu về trường thực tập.

– Sinh viên đọc và nắm được nội dung Hướng dẫn công tác thực tập sư phạm năm học 2016 – 2017 (theo năm thứ 2 hoặc năm thứ 3).

– Chuẩn bị các loại bảng biểu, sổ nhật kí thực tập theo quy định.

– Nhận tên bài dự kiến dạy và soạn giáo án trước (liên hệ với giảng viên Trưởng đoàn).

– Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến chuyên môn, công tác thực tập.

  1. Đối với sinh viên ngoài sư phạm nắm chắc và chuẩn bị

– Hướng dẫn công tác thực tập của năm thứ 2 hoặc năm thứ 3.

– Tìm hiểu về đơn vị thực tập.

– Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho đợt thực tập.

* Chú ý: Các vấn đề liên quan đến thực tập đề nghị giảng viên và sinh viên theo dõi trên website của trường.

II. Yêu cầu ở cơ sở thực tập

– Nghiêm túc thực hiện những nội quy, quy định của trường phổ thông, mầm non, đơn vị thực tập.

– Khi đến cơ sở thực tập phải đeo thẻ sinh viên. Không đưa người khác vào cơ sở thực tập.

– Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung và bảo quản tài sản của cơ sở thực tập.

– Cư xử đúng mực với cán bộ, thầy cô giáo tại nơi thực tập.

– Nêu cao tinh thần học hỏi các thầy cô, cán bộ hướng dẫn thực tập.

– Tư thế, tác phong nhanh nhẹn, chủ động trong mọi công việc. Nhiệt tình tham gia các hoạt động của cơ sở thực tập.

– Khi có vấn đề phát sinh cần báo cáo với giảng viên Trưởng đoàn thực tập hoặc cố vấn học tập để kịp thời giải quyết.

* Đối với sinh viên sư phạm cần chú ý thực hiện thêm:

– Khi sử dụng các thiết bị dạy học ở trường phổ thông cần báo cáo, đăng kí với bộ phận thường trực và có ý thức giữ gìn, bảo quản thiết bị.

– Trang phục: Gọn gàng, lịch sự theo quy định của trường phổ thông, mầm non. Không nhuộm tóc nhiều màu hoặc những màu đặc biệt; Không sơn móng tay, móng chân; Không dán hình hoặc xăm trổ,…

– Phải soạn giáo án và được giáo viên phổ thông, mầm non duyệt, đánh giá trước khi lên lớp dạy.

Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các khoa đào tạo chỉ đạo cán bộ, giảng viên Trưởng đoàn, cố vấn học tập, sinh viên năm thứ 2 và sinh viên năm thứ 3 thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

Tệp đính kèm:

  1. Văn bản thực tập
  2. Danh sách các đoàn thực tập

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT