1. Chức năng

Đang cập nhật …

2. Nhiệm vụ

Đang cập nhật …

3. Giới thiệu đội ngũ

Đang cập nhật …

Đào Trường Thành

 

Chức vụ: Phó Trưởng khoa phụ trách

Trình độ: Thạc sĩ

Email: dtthanh@daihocthudo.edu.vn

Phạm Hoàng Điệp

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: phdiep@daihocthudo.edu.vn

Đồng Thị Vân Hồng

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Tiến sĩ

Email: dtvhong@daihocthudo.edu.vn

Lương Mai Hương

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: lmhuong@daihocthudo.edu.vn

Trần Lê Trà My

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: tltmy@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Kim Ngân

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nkngan@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Thị Xuân

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntxuan@daihocthudo.edu.vn

Ngô Thị Hồng Nhung

 

Chức vụ: Giáo vụ

Trình độ: Cử nhân

Email: nthnhung@daihocthudo.edu.vn

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT