1. Chức năng

Đang cập nhật …

2. Nhiệm vụ

Đang cập nhật …

3. Giới thiệu đội ngũ

Đang cập nhật …

Phạm Ngọc Bằng

 

Chức vu: Phó Giám đốc PT

Trình độ: Thạc sĩ

Email: pnbang@daihocthudo.edu.vn

 

Dương Diệu Anh

 

Chức vu: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: ddanh@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Khánh Toàn

 

Chức vu: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: nktoan@daihocthudo.edu.vn

Trần Thùy Linh

 

Chức vu: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: ttlinh@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Hồng Nhung

 

Chức vu: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: nhnhung@daihocthudo.edu.vn

 

 

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT