Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (tiền thân là Trường CĐ Sư phạm Hà Nội) được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã đào tạo hơn 40.000 cán bộ, công chức, viên chức đóng góp xuất sắc vào sự phát triển của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là trường đại học đa ngành theo định hướng nghề nghiệp, chất lượng cao, đi tiên phong trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trường có chức năng:

– Đào tạo các ngành nghề ở trình độ từ cử nhân đến tiến sĩ nhằm cung cấp nhân tài, nguồn lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

– Nghiên cứu khoa học nhằm phát triển khoa học – công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn do kinh tế – xã hội của Thủ đô Hà Nội đặt ra. Kết hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học – công nghệ.

– Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức Hà Nội. Tập trung các lĩnh vực có sử dụng công nghệ cao, hiệu quả kinh tế lớn, hình thành thế mạnh của kinh tế Thủ đô Hà Nội.

– Góp phần nâng cao trình độ dân trí, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc, bản sắc Thủ đô Hà Nội.

– Hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước về các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Thông báo mới nhất

Video

Anh hoat dong

NgayHoiTuyenSinhNgày hội Tuyển sinh 2016

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT