1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong tổ chức thực hiện các mặt công tác quản lý cơ sở vật chất, tài sản và mọi trang thiết bị khác (trừ trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học); giữ gìn vệ sinh; bảo đảm an ninh, trật tự trong trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ yêu cầu công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

2.2. Quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, duy tu, quy hoạch, xây dựng toàn bộ hệ thống nhà và cơ sở vật chất của Trường: đất đai, tường rào, hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, các giảng đường, phòng học, phòng làm việc, kí túc xá. Kiểm tra, phát hiện và sửa chữa kịp thời hệ thống chiếu sáng, điện nước, và mọi hư hỏng của cơ sở vật chất nhà trường

2.3. Cung cấp nước và các phương tiện làm việc cho các phòng làm việc, lớp học, phòng thí nghiệm, kho tàng, khu nội trú của sinh viên, học sinh… Theo dõi đồng hồ đo điện nước tổng của trường và làm thủ tục thanh toán theo đúng quy định của Trường (Trừ phần điện nước của khu nội trú);

2.4. Quản lý việc sử dụng điện thoại trong Trường, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Theo dõi, đôn đốc vệ sinh các lớp học, các nhà vệ sinh và các khu vực khác trong Trường (Trừ khu nhà Hiệu bộ, phòng họp A5).

2.5. Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ tài sản của Nhà trường.

2.6. Quy hoạch cảnh quan môi trường sư phạm của Trường, thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, cây bóng mát đảm bảo cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp.

2.7. Xây dựng dự trù và mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác, giảng dạy, học tập và các sinh hoạt khác của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

2.8. Bảo vệ an toàn các phương tiện đi lại của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học sinh và khách tới trường làm việc.

2.9. Xây dựng kế hoạch, nội quy, quy chế và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy trong nhà trường.

2.10. Quản lí các hoạt động dịch vụ trong phạm vi Nhà trường quản lí.

3. Giới thiệu đội ngũ

Nguyễn Thị Lan Hương


Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntlhuong@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Thị Ngọc

 

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntngoc@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Quyết Thắng

 

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ: Cử nhân

Email:

 

Ngô Tuyết Anh

 

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ:

Email: ntanh@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Văn Đại

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nvdai@daihocthudo.edu.vn

Dương Thị Hải

 

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ:

Email: dthai@daihocthudo.edu.vn

Hoàng Trung Kiên

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: htkien@daihocthudo.edu.vn

Trịnh Duy Linh

 

Chức vụ:Kỹ thuật viên

Trình độ: Cử nhân

Email: tdlinh@daihocthudo.edu.vn

Hoàng Thị Quỳnh

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: htquynh@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Văn Sơn

 

Chức vụ: Thợ sửa chữa

Trình độ:

Email: nvson@daihocthudo.edu.vn

Chu Đình Tại

 

Chức vụ: Thợ sửa chữa

Trình độ:

Email: cdtai@daihocthudo.edu.vn

Đoàn Mạnh Tuấn

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: nmtuan@daihocthudo.edu.vn

 

Trần Văn Dược

 

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Trình độ:

Email: tvduoc@daihocthudo.edu.vn

Chu Văn Lập

 

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Trình độ:

Email: cvlap@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Quang Nhận

 

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Trình độ:

Email: cqnhan@daihocthudo.edu.vn

Bùi Xuân Chiến

 

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Trình độ:

Email: bxchien@daihocthudo.edu.vn

 

Ngô Quý Dương

 

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Trình độ:

Email: nqduong@daihocthudo.edu.vn

 

Hoàng Đức Giang

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Trình độ:

Email: hdgiang@daihocthudo.edu.vn

 

Đặng Hoàng Giáp

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Trình độ:

Email: dhgiap@daihocthudo.edu.vn

 

Vương Quốc Hải

 

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Trình độ:

Email: vqhai@daihocthudo.edu.vn

 

Tạ Văn Hoàn

 

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Trình độ:

Email: tvhoan@daihocthudo.edu.vn

Hà Minh Huấn

 

Chức vu: Nhân viên bảo vệ

Trình độ:

Email: hmhuan@daihocthudo.edu.vn

 

Bùi Đình Hùng

 

Chức vu: Nhân viên bảo vệ

Trình độ:

Email: bdhung@daihocthudo.edu.vn

Đỗ Thị Lan

 

Chức vu: Nhân viên bảo vệ

Trình độ:

Email: dtlan@daihocthudo.edu.vn

 

Đỗ Khắc Lân

 

Chức vu: Nhân viên bảo vệ

Trình độ:

Email: dklan@daihocthudo.edu.vn

 

Phan Nhật Lệ

 

Chức vu: Nhân viên bảo vệ

Trình độ:

Email: pnle@daihocthudo.edu.vn

 

Chu Văn Long

 

Chức vu: Nhân viên bảo vệ

Trình độ:

Email: cvlong@daihocthudo.edu.vn

 

Nguyễn Văn Nam

 

Chức vu: Nhân viên bảo vệ

Trình độ:

Email: nvnam@daihocthudo.edu.vn

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT