1. Chức năng

Phòng Công tác học sinh, sinh viên có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động công tác học sinh, sinh viên và khu nội trú của học sinh  sinh viên (HSSV) theo Quy chế Công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực công tác học sinh, sinh viên.

2.2. Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học tại Trường và tiếp nhận HSSV vào ở Ký túc xá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường.

2.3. Quản lý, lưu trữ dữ liệu, hồ sơ HSSV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường.

2.4. Làm đầu mối chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện các hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng, thể chất, văn hoá và thẩm mỹ cho HSSV.

2.5. Tổ chức theo dõi, đánh giá chất lượng công tác HSSV qua việc thực hiện các nội quy, quy chế, các hoạt động giáo dục HSSV của các đơn vị và cá nhân làm công tác HSSV trong toàn Trường. Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cố vấn học tập, công tác cán bộ lớp.

2.6. Quản lý kết quả rèn luyện của HSSV. Tổ chức xét học bổng, xét khen thưởng, kỉ luật đối với HSSV. Làm thủ tục cho HSSV thôi học, chuyển trường, không tiếp tục ở trong khu nội trú.

2.7. Phát triển các nguồn học bổng tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2.8. Giải quyết các thủ tục đảm bảo các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến HSSV theo quy định.

2.9. Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lí HSSV nội trú và ngoại trú.

2.10. Hằng năm, nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, tu bổ nhà ở, nhà ăn, các công trình hạ tầng và công trình phục vụ sinh hoạt cho HSSV.

2.11. Tổ chức trực và giải quyết các sự việc trong khu nội trú từ 8h00 22h00 các ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2.12. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HSSV.

3. Giới thiệu đội ngũ

Vũ Hồng Hạnh

 

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ: Thạc sĩ

Email: vhhanh@daihocthudo.edu.vn

 

Nguyễn Kim Thanh

 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Trình độ: Cử nhân

Email: nkthanh@daihocthudo.edu.vn

 

 CTHSSV-BuiSonHung Bùi Sơn Hùng

 

Chức vu: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: bshung@daihocthudo.edu.vn

 

Nguyễn Việt Phương

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân Cao đẳng

Email: nvphuong@daihocthudo.edu.vn

Vũ Thúy Hường

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: vthuong@daihocthudo.edu.vn

 

Vũ Thùy Linh

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: vtlinh@daihocthudo.edu.vn

Hoàng Thị Na

 

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ: Cử nhân

Email: htna@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Văn Mạnh

 

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ: Trung cấp

Email: nvmanh@daihocthudo.edu.v

 

Dương Thị Thu Trang

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: dtttrang@daihocthudo.edu.vn

 

Hoàng Thị Minh Phương

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: htmphuong@daihocthudo.edu.vn

 

Nguyễn Tiến Sinh

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân cao đẳng

Email: ntsinh@daihocthudo.edu.vn

 

Vũ Anh Tú

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: vatu@daihocthudo.edu.vn

Trương Văn Tuân

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: tvtuan@daihocthudo.edu.vn

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT