1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các mặt công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

2. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành hoặc chuẩn bị các hồ sơ để Hiệu trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của trường; hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục sau khi được ban hành.

2.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác đổi mới mô hình, phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ bậc đào tạo của trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

2.3. Tổ chức các kỳ thi: học phần và các kỳ thi khác (trừ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp) của sinh viên, học sinh và học viên các hệ, các khóa đào tạo.

2.4. Tổ chức xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi; hướng dẫn và tổ chức công tác chấm thi các kỳ thi (trừ thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp) của trường.

2.5. Tổ chức ý kiến phản hồi của sinh viên và cán bộ về chất lượng các kì thi, phân tích xử lý các kết quả thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên khi cần thiết.

2.6. Tham mưu cho Hiệu trưởng các giải pháp để đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong nhà trường, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc đảm bảo chất lượng giáo dục ở các hệ đào tạo của Trường.

2.7. Tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng cấp trường hàng năm, giám sát chương trình, kế hoạch hành động cải tiến chất lượng; giúp Hiệu trưởng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định và công nhận Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.8. Tổ chức các lớp  tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị làm công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo chương trình công tác hàng năm

2.9. Chủ trì, tham gia hoặc theo dõi hoạt động các đề án, dự án, chương trình thuộc lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo sự phân công của Hiệu trưởng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ đổi mới quản lý công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng trong Nhà trường.

3. Giới thiệu đội ngũ

 NgoHaiChi Ngô Hải Chi

 

Chức vu: Trưởng phòng

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nhchi@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học


Trương Công Khanh

 

Chức vu: Chuyên viên

Trình độ: Kỹ sư

Email: tckhanh@daihocthudo.edu.vn

CNTT-NgThaiMinh Nguyễn Thái Minh
Chức vu: Chuyên viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: minhnt@daihocthudo.edu.vn

 BuiDucNhan Bùi Đức Nhân

 

Chức vu: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: bdnhan@daihocthudo.edu.vn

Vũ Thị Thúy


Chức vu: Chuyên viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: vtthuy@daihocthudo.edu.vn

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT