1. Chức năng: Phục vụ đào tạo, quản lí và nghiên cứu khoa học, có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức quản lí và thực hiện các nhiệm vụ thuộc Trung tâm Thông tin – Thư viện.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Lập kế hoạch, quản lí và tổ chức việc sử dụng cơ sở vật chất, tư liệu, trang thiết bị của Thư viện để phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, nhân viên, HSSV trường. Lập kế hoạch, quản lí, tổ chức sử dụng hệ thống mạng và máy tính phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và công tác quản lí của các đơn vị trong trường.

2.2. Xây dựng các nội quy, quy chế, quy trình để quản lí chặt chẽ các loại tài liệu, giáo trình, sách báo và các trang thiết bị, hệ thống mạng, máy tính và mọi trang thiết bị liên quan.

2.3. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các loại sách báo, tạp chí, các thông tin khoa học mới. Tăng cường công tác khai thác, cập nhật thông tin khoa học, xây dựng các biện pháp tra cứu để kịp thời phổ biến, giới thiệu rộng rãi cho bạn đọc.

1.2.4. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện, từng bước hiện đại hoá thư viện và tổ chức các dịch vụ về giáo dục và đào tạo phục vụ cho cán bộ, giảng viên, HSSV trong trường và tiến tới mở rộng ra các đối tượng ngoài trường.

1.2.5. Duy trì hoạt động của hệ thống internet, mạng nội bộ và toàn bộ các máy tính của Trường.

1.2.6. Xây dựng kế hoạch bảo trì, sửa chữa, nâng cấp hệ thống mạng và các máy tính của trường.

1.2.7. Vận hành website của trường với các nội dung đã được đơn vị chức năng kiểm duyệt.

1.2.8. Khai thác, cập nhật thông tin khoa học phục vụ các cán bộ giảng viên, HSSV của trường.

1.2.9. Tham gia các hội nghề nghiệp, các hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin thư viện trong nước và quốc tế khi được Hiệu trưởng đồng ý; liên kết, hợp tác với các thư viện, trung tâm thông tin, tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài về tiếp nhận tài trợ, viện trợ trao đổi nguồn  lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các mạng thông tin khi được Hiệu trưởng uỷ quyền và phù hợp với quy định của nhà trường và của pháp luật;

1.2.10. Xây dựng và tham gia tổ chức thực hiện kế hoạch: bổ sung vốn tài liệu thư viện, CSDL điện tử; cơ sở vật chất; bổ sung, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, hệ thống máy tính và mạng máy tính thuộc Trung tâm quản lý.

1.2.11. Quản trị Website của nhà trường. Đôn đốc, tiếp nhận việc cung cấp thông tin tư liệu của các đơn vị theo quy định để cập nhật trên Website của nhà trường.

1.2.12. Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong trường cung cấp các tài liệu, tư liệu như các báo cáo khoa học, các luận văn, luận án, khoá luận, kết quả nghiên cứu khoa học để thường xuyên bổ sung và củng cố kho tài liệu của Trung tâm.

1.2.13. Tổ chức quản lý thống nhất và phát huy hiệu quả việc ứng  dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý nhà trường. Chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy tính, mạng máy tính, bổ sung và triển khai phần mềm ứng dụng, các trang thiết bị thuộc lĩnh vực CNTT và truyền thông khác của Trường.

1.2.14. Tổ chức hoạt động dịch vụ có thu của Trung tâm theo cơ chế phù hợp với quy định của nhà  trường, của  pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao.

Giới thiệu đội ngũ

 qhduong Quách Hải Đường

 

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ: Thạc sĩ

Email: qhduong@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 hathithanhchung Hà Thị Thanh Chung

 

Chức vụ: Thư viện viên

Trình độ: Cử nhân

Email: httchung@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 tran-thi-hien Trần Thị Hiền

 

Chức vụ: Thư viện viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: tthien@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 dinhkimlien
Đinh Thị Kim Liên

 

Chức vụ: Thư viện viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: dtklien@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 11051944_10153158954119707_3199716286974951018_n
Nguyễn Thanh Tâm

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: nttam@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Thị Huyền Lương


Chức vụ: Chuyên viên

Trình  độ: Cử nhân

Email: nthluong@daihocthudo.edu.vn

Đinh Thị Yến

 

Chức vụ: Thư viện viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: dtyen@daihocthudo.edu.vn

 

 

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT