1.Chức năng:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác y tế trường học, chăm lo sức khoẻ cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học sinh và thực hiện công tác phòng dịch trong Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học.

2.2. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, học sinh, cụ thể:

2.3. Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe của cán bộ, giảng viên và HSSV.

2.4. Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp phát thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

2.5. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể.

2.6. Giám sát công tác vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, Thực hiện phòng chống các bệnh dịch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, các bệnh xã hội và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học.

2.7. Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

2.8. Thực hiện chế độ mua, cấp phát thuốc theo quy định; mở sổ quản lý, kiểm tra, đối chiếu thuốc và thanh toán theo quy định.

3. Giới thiệu đội ngũ


Yte-NguyenAnhThu
Nguyễn Anh Thư

 

Chức vụ: Trạm trưởng

Trình độ: Bác sĩ

Email: nathu@daihocthudo.edu.vn

 
Nguyễn Thị Hồng Hà

 

Chức vụ: Y sĩ

Trình độ: Y sĩ

Email: nthha@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Thu Hằng

 

Chức vụ:

Trình độ: Trung cấp

Email: nthang@daihocthudo.edu.vn

 
Phạm Thị Nhung

 

Chức vụ:

Trình độ: Trung cấp

Email: ptnhung@daihocthudo.edu.vn

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT