1. Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Nhà A2 – Khu A – Trường ĐH Thủ đô Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Email: khtn@daihocthudo.edu.vn
  • Trưởng Khoa: TS. Phan Thị Hồng The

2. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

phanthihongthe Phan Thị Hồng The


Chức vụ: Trưởng khoa

Trình độ: Tiến sĩ

Email: pththe@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

ToThiQuynhGiang

 

Tô Thị Quỳnh Giang


Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ttqgiang@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

nguyenhongchien Nguyễn Hồng Chiến


Chức vụ: Phó trưởng khoa

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nhchien@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

BỘ MÔN TOÁN

Phạm Xuân Hinh

Chức vụ: Giảng viên chínhTrình độ: Tiến sĩ

Email: pxhinh@daihocthudo.edu.vn

nguyenvanvinh Nguyễn Văn Vinh


Chức vụ:  Giảng viên chính

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nvvinh@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

TuNhien-HoangNgocTuyen Hoàng Ngọc Tuyến


Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Thạc sĩ

Email: hntuyen@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Thị Thư Hòa


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: hoantt@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nthong@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Thị Thúy Hồng


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Tiến sĩ

Email: ntthong@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Thị Lê


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntle@daihocthudo.edu.vn

TuNhien-DongHuuMau Đồng Hữu Mậu


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: dhmau@daihocthudo.edu.vn

Phùng Thị Thủy


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ptthuy@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Văn Tuấn


Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Tiến sĩ

Email: nvtuan@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Thị Thúy Vinh


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nttvinh@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

TuNhien-LeVanHong Lê Văn Hồng


Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Tiến sĩ

Email: lvhong@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

BỘ MÔN SINH

Nguyễn Thị Bình


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntbinh@daihocthudo.edu.vn

TuNhien-NguyenPhuongMinh Nguyễn Phương Minh


Chức vụ: Giáo viên thực hành

Trình độ: Cử nhân

Email: npminh@daihocthudo.edu.vn

Tạ Thị Thủy


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Tiến sĩ

Email: ttthuy@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

dinhkhanhquynh Đinh Khánh Quỳnh


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: dkquynh@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN VẬT LÝ

Nguyễn Thị Thuần

Chức vụ: Giảng viênTrình độ: Thạc sĩ

Email: ntthuan@daihocthudo.edu.vn

Vương Khả Anh

Chức vụ: Giảng viênTrình độ: Cử nhân

Email: vkanh@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Hữu Chính

Chức vụ: Giáo viên thực hànhTrình độ: Cử nhân

Email: nhchinh@daihocthudo.edu.vn

Lê Huy Sơn

Chức vụ: Giảng viênTrình độ: Thạc sĩ

Email: lhson@daihocthudo.edu.vn

Tạ Anh Tấn

Chức vụ: Giảng viênTrình độ: Thạc sĩ – NCS

Email: tatan@daihocthudo.edu.vn

Bùi Thị Phương Thúy


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: btpthuy@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN HÓA

nguyenthilieu Nguyễn Thị Liễu


Chức vụ: Trưởng bộ môn

Trình độ: Thạc sĩ – NCS

Email: ntlieu@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Đỗ Hoài Đức


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ – NCS

Email: dhduc@daihocthudo.edu.vn

vietha Nguyễn Việt Hà


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nvha@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

NguyenThiNu Nguyễn Thị Nụ


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Tiến sĩ

Email: ntnu@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 HoangPhuongAnh Hoàng Phương Anh


Chức vụ:Giáo viên thực hành

Trình độ: Cử nhân

Email: hpanh@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN ĐỊA LÝ

Lê Trường Thanh


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ – NCS

Email: ltthanh@daihocthudo.edu.vn

PhamMinhTam Phạm Minh Tâm


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Tiến sĩ

Email: pmtam@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Bùi Minh Tuyên


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: bmtuyen@daihocthudo.edu.vn

 

phikimgiang Phí Kim Giang


Chức vụ: Giáo vụ

Trình độ: Cử nhân

Email: pkgiang@daihocthudo.edu.vn

Phan Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Giáo vụTrình độ: Cử nhân

Email: ptanguyet@daihocthudo.edu.vn

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT