1. Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Nhà A3 – Khu A – Trường ĐH Thủ đô Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Email: khxh@daihocthudo.edu.vn
  • Trưởng Khoa: ThS. Phạm Quốc Sử

2. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Phạm Quốc Sử

Chức vụ: Trưởng khoaTrình độ: PGs.TSEmail: pqsu@daihocthudo.edu.vnLý lịch khoa học
tranthikimChi Trần Thị Kim Chi


Chức vụ: Phó Trưởng khoa – Giảng viên chính

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ttkchi@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Lê Thời Tân


Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Trình độ: PGS.TS

Email: lttan@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN VĂN HỌC

leHang Lê Hằng


Chức vụ:  Giảng viên chính

Trình độ: Thạc sĩ

Email: lhang@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Hồng Hạnh


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nhhanh@daihocthudo.edu.vn

nguyenmaianh Nguyễn Thị Mai Anh


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntmanh@daihocthudo.edu.vn

XaHoi-PhamThiHuyenTrang Phạm Thị Huyền Trang


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: trangpth@daihocthudo.edu.vn

XaHoi-NguyenThiThanhHuyen Nguyễn Thị Thanh Huyền


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: huyenntt@daihocthudo.edu.vn

 

BỘ MÔN NGÔN NGỮ

nguyenthithuNGa Nguyễn Thị Thu Nga


Chức vụ: Trưởng bộ môn – Giảng viên chính

Trình độ: Tiến sĩ

Email: nttnga@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

trinhngocAnh Trịnh Ngọc Ánh


Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Tiến sĩ

Email: tnanh@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

XaHoi-NguyenThiHuongLan Nguyễn Thị Hương Lan


Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nthlan@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

BỘ MÔN LỊCH SỬ

Trần Vân Anh


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Tiến sĩ

Email: tvanh@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Thị Bằng


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntbang@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Thị Thanh Thúy


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: thuyntt@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Thị Thanh Thủy


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Tiến sĩ

Email: nttthuy@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Trần Anh Tuấn


Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Thạc sĩ

Email: tatuan@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Nguyễn Văn Phương


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nvphuong@daihocthudo.edu.vn

Lương Hải Vân

Chức vụ: Giảng viênTrình độ: Thạc sĩEmail: lhvan@daihocthudo.edu.vn
 
Phan Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Giáo vụTrình độ: Cử nhânEmail: ptanguyet@daihocthudo.edu.vn

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT