1. Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Nhà A5 – Khu A – Trường ĐH Thủ đô Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Email: cntt@daihocthudo.edu.vn
  • Trưởng Khoa: ThS. Hoàng Thị Mai

2. Các chuyên ngành đào tạo

  • Sư phạm tin học
  • Công nghệ thông tin

3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 
Hoàng Thị Mai


Chức vụ: Phó Trưởng khoa phụ trách

Trình độ: Thạc sĩ

Email: htmai@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Trương Đức Phương


Chức vụ: Phó trưởng khoa

Trình độ: Thạc sĩ

Email: tdphuong@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

BỘ MÔN KĨ THUẬT MÁY TÍNH

 
Trần Hoàn


Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Thạc sĩ

Email: thoan@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Lê Chí Chung


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: lcchung@daihocthudo.edu.vn

Đỗ Thị Ngọc Quỳnh


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: dtnquynh@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Hà Đặng Cao Tùng


Chức vụ:  Giảng viên chính

Trình độ: Thạc sĩ

Email: hdctung@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Lê Minh Hiếu


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: lmhieu@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Ngô Thúy Ngân


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntngan@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Minh Huy


Chức vụ: Giảng viên – Trưởng bộ môn

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nmhuy@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Trần Thị Thu Phương


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: tttphuong2@daihocthudo.edu.vn

Lê Văn Thuận


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: lvthuan@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Quốc Tuấn


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nqtuan@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Hà


Chức vụ: Giáo vụ

Trình độ: Cử nhân

Email: ntkha@daihocthudo.edu.vn

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT