1. Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Tầng 2 nhà F số 6, phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại: 04.32.373.675
  • Email: gdct@daihocthudo.edu.vn
  • Phó Trưởng Khoa phụ trách khoa: ThS.NCS Trần Thị Hà Giang

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

      Trần Thị Hà Giang-Tiểu học
Trần Thị Hà Giang


Chức vụ: Phó Trưởng khoa phụ trách

Trình độ: Thạc sĩ – NCS

Email: tthgiang@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Trịnh Thị Hiệp-Tiểu học Trịnh Thị Hiệp


Chức vụ: Phó trưởng khoa

Trình độ: Thạc sĩ

Email: tthiep@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

BỘ MÔN TOÁN

Trần Thị Thu Phương - Tiểu học Trần Thị Thu Phương


Chức vụ: Trưởng bộ môn

Trình độ: Thạc sĩ

Email: tttphuong@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Trung Phương - Tiểu học Nguyễn Trung Phương


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntphuong@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI

Phạm Việt Quỳnh - Tiểu học Phạm Việt Quỳnh


Chức vụ: Trưởng bộ môn

Trình độ: Thạc sĩ

Email: pvquynh@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Lê Thúy Mai- Tiểu học Lê Thúy Mai


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ltmai@daihocthudo.edu.vn

Kiều Thị Thu Giang


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: kttgiang@daihocthudo.edu.vn

Vũ Thu Hằng


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: vthang@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 Nguyễn Thị Minh Ngọc - Tiểu học Nguyễn Thị Minh Ngọc


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntmngoc@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Phạm Thị Quỳnh Anh - Tiểu học Phạm Thị Quỳnh Anh


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ptqanh@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

BỘ MÔN NGỮ VĂN

Lưu Thị Tình - Tiểu học Lưu Thị Tình


Chức vụ: Trưởng bộ môn

Trình độ: Thạc sĩ

Email: lttinh@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Chu Thị Phương-Tiểu học Chu Thị Phương


Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Tiến sĩ

Email: ctphuong@daihocthudo.edu.vn

Vũ Thị Thương - Tiểu học Vũ Thị Thương


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: thuongvt@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Trịnh Cam Ly- Tiểu học Trịnh Cam Ly


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Tiến sĩ

Email: tcly@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Trần Phương Thanh - Tiểu học Trần Phương Thanh


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: tpthanh@daihocthudo.edu.vn

Phùng Thị Thu Thủy - Tiểu học Phùng Thị Thu Thủy


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: pttthuy@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 Phùng Ngọc Thắng - Tiểu học Phùng Ngọc ThắngChức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: pnthang@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Thị Mai Anh- Tiểu học Nguyễn Thị Mai AnhChức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: anhntm@daihocthudo.edu.vn

Ngô Thị Kim Hoàn- Tiểu học Ngô Thị Kim HoànChức vụ: Giảng viên

Trình độ: Tiến sĩ

Email: ntkhoan@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Lương Hiền KhanhChức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: lhkhanh@daihocthudo.edu.vn

 

 

Trịnh Minh HuyềnChức vụ: Giáo vụ

Trình độ: Cử nhân

Email: tmhuyen@daihocthudo.edu.vn

 Phạm Thị Lý - Tiểu học Phạm Thị Lý

Chức vụ: Giảng viênTrình độ: Thạc sĩ

Email: ptly@daihocthudo.edu.vn

 

 
Hoàng Phương Quỳnh

Chức vụ: Giáo vụTrình độ: Cử nhân

Email: hpquynh@daihocthudo.edu.vn

 

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT