1. Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Nhà A2 – Khu A – Trường ĐH Thủ đô Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Email: gdmn@daihocthudo.edu.vn
  • Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh

2. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Chức vụ: Trưởng khoaTrình độ: Tiến sĩ

Email: ntthanh@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Vũ Thúy Hoàn

 

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Trình độ: Thạc sĩ

Email: vthoan@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

BỘ MÔN GIÁO DỤC VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT

Lê Thị Hương

 

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Trình độ: Tiến sĩ

Email: lthuong@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Lê Ngọc Anh

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: lnanh@daihocthudo.edu.vn

nguyencongtruong Nguyễn Công Trường

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nctruong@daihocthudo.edu.vn


Nguyễn Thị Thanh Phương


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: nttphuong@daihocthudo.edu.vn

HoThiNhuVui Hồ Thị Như Vui

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: htnvui@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Thanh Huyền


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nthuyen@daihocthudo.edu.vn

MamNon-PhamMinhHoa Phạm Minh Hoa


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: pmhoa@daihocthudo.edu.vn

MamNon-LeThanhHuyen Lê Thanh Huyền


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: lthuyen@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN GIÁO DỤC TRÍ TUỆ

MamNon-NguyenVanHung Nguyễn Văn Hùng


Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Tiến sĩ

Email: nvhung@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

MamNon-NguyenThiThuy Nguyễn Thị Thủy


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntthuy@daihocthudo.edu.vn

Đặng Lan Phương


Chức vụ: Giảng viên – Trưởng bộ môn

Trình độ: Tiến sĩ

Email: dlphuong@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Thị Vinh


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntvinh@daihocthudo.edu.vn

Đặng Út Phượng


Chức vụ: Giảng viên – Trưởng bộ môn

Trình độ: Thạc sĩ

Email: duphuong@daihocthudo.edu.vn

MamNon-NguyenHuong Nguyễn Nguyên Hương


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: nnhuong@daihocthudo.edu.vn

Lê Thị Tuyết Nhung


Chức vụ: Giáo vụ

Trình độ: Cử nhân

Email: lttnhung@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Thị Loan


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntloan@daihocthudo.edu.vn

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT