1. Thông tin liên hệ

2. Các chuyên ngành đào tạo

  • Sư phạm tiếng Anh
  • Sư phạm tiếng Anh (tiểu học)
  • Tiếng Trung Quốc
  • Tiếng Anh thương mại

3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TrinhPhongLan Trịnh Phan Thị Phong Lan

Chức vụ: Phó Trưởng khoa phụ tráchTrình độ: Thạc sĩEmail: tptplan@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 NgoaiNgu-LeBichVan Lê Bích Vân

 

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Trình độ: Thạc sĩ

Email: lbvan@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN

 tranthinhuhoa Trần Thị Như Hoa 

 

Chức vụ: Trưởng bộ môn – Giảng viên chính

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ttnhoa@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 nguyenhuyky Nguyễn Huy Kỷ

 

Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Tiến sĩ

Email: nhky@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

TranThiHue Trần Thị Huệ

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: tthue@daihocthudo.edu.vn

NgoaiNgu-NguyenThiHuong Nguyễn Thị Hương

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nthuong@daihocthudo.edu.vn

 nguyenchilan Nguyễn Chi Lan

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ – NCS

Email: nclan@daihocthudo.edu.vn

BuiThanhNga Bùi Thanh Nga

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: btnga@daihocthudo.edu.vn

 nguyenthuyhanh Nguyễn Thúy Hạnh
Chức vụ: Giảng viên chínhTrình độ: Thạc sĩEmail: nthanh@daihocthudo.edu.vn
 phamlananh Phạm Lan Anh
Chức vụ: Giảng viên chínhTrình độ: Tiến sĩEmail: planh@daihocthudo.edu.vn
 HaLy Hà Ly

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: hly@daihocthudo.edu.vn

luongthanhhong Lương Thanh Hồng

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: lthong@daihocthudo.edu.vn

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Nguyễn Thị Hoa


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: nthoa@daihocthudo.edu.vn

 nguyenthithanhxuan Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nttxuan@daihocthudo.edu.vn

 Nguyen-T-Anh-Nguyet---NN Nguyễn Thị  Ánh Nguyệt

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntanguyet@daihocthudo.edu.vn

 

 
Dương Thị Huyền

Chức vụ: Giảng viênTrình độ: Thạc sĩ

Email: dthuyen@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC

 nguyenthithanhhue Nguyễn Thị Thanh Huệ

 

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Trình độ: Tiến sĩ

Email: ntthue@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 PhamHuuKhuong Phạm Hữu Khương

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: phkhuong@daihocthudo.edu.vn

 NgoaiNgu-LeThiThanhTu Lê Thị Thanh Tú

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ltttu@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Thùy Linh

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntlinh@daihocthudo.edu.vn

 nguyenthithanhthuy Nguyễn Thị Thanh Thủy


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nttthuy@daihocthudo.edu.vn

 vuthanhhuong Vũ Thanh Hương

Chức vụ: Giảng viênTrình độ: Thạc sĩEmail: huongvt@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

BỘ MÔN TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN

 nguyenbichlien Nguyễn Thị Bích Liên


Chức vụ: Trưởng bộ môn

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntblien@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 HoangYen Hoàng Yến

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: hyen@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 lethanhmai Lê Thị Thanh Mai


Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Thạc sĩ

Email: lttmai@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 nguyenthithuhuyen Nguyễn Thị Thu Huyền


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntthuyen@daihocthudo.edu.vn

Trần Chi Mai


Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Tiến sĩ

Email: tcmai@daihocthudo.edu.vn

Hoàng Kim Thu


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: hkthu@daihocthudo.edu.vn

 NgoaiNgu-NguyenThiHuyenChau Nguyễn Thị Huyền Châu


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nthchau@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Thanh Ly


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntly@daihocthudo.edu.vn

Đinh Thị Thảo

Chức vụ: Giảng viênTrình độ: Thạc sĩ

Email: dtthao@daihocthudo.edu.vn

 NgoaiNgu-NguyenThiVanAnh Nguyễn Thị Vân Anh


Chức vụ: Giáo vụ

Trình độ: Cao đẳng

Email: ntvanh@daihocthudo.edu.vn

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT