1. Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Nhà A4 – Khu A – Trường ĐH Thủ đô Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Email: tlgd@daihocthudo.edu.vn
  • Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Yến Thoa

2. Giới thiệu chung

Khoa Tâm lí giáo dục (TLGD) là đơn vị được giao nhiệm vụ phụ trách công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học sư phạm; đào tạo, nghiên cứu lĩnh vực Công tác xã hội và Quản lí giáo dục. Bên cạnh đó, Khoa còn phụ trách Trung tâm Tham vấn học đường và can thiệp sớm.

Về khoa học sư phạm, khoa phụ trách giảng dạy các môn tâm lí học, giáo dục học, nghiệp vụ sư phạm; nghiên cứu khoa học giáo dục cho các mã ngành đào tạo trong toàn trường. Tham gia chỉ đạo hướng dẫn thực tập sư phạm và hướng dẫn sinh viên tập dượt nghiên cứu khoa học.

Về lĩnh vực công tác xã hội (CTXH), đây là lĩnh vực có vai trò rất quan trọng và mang ý nghĩa to lớn trong giải quyết các vấn đề xã hội, nhằm đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội của mỗi quốc gia. Nhận thức được yêu cầu phát triển của xã hội, nhu cầu nguồn nhân lực công tác xã hội ở Việt Nam, cũng như trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành khác trong hiện tại và tương lai, từ năm học 2011 – 2012 trường Đại học Thủ Đô Hà Nội bắt đầu tuyển sinh mã ngành Công tác xã hội. Mã ngành này đào tạo cử nhân CTXH có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nắm vững kiến thức chuyên môn và kĩ năng thực hành nghề CTXH, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề xã hội.

Về lĩnh vực Quản lí giáo dục (QLGD), khoa phụ trách đào tạo sinh viên trở thành viên chức quản lí giáo dục có năng lực hoạt động hành chính, năng lực quản lí đào tạo, năng lực tổ chức quản lí các hoạt động giáo dục …góp phần tạo nguồn nhân lực cho công cuộc xây dựng nền giáo dục chuyên nghiệp hiện đại. Khoa bắt đầu tuyển sinh mã ngành Quản lí giáo dục từ năm 2016.

Trung tâm tham vấn học đường và can thiệp sớm, thực hiện công tác nghiên cứu, phát triển tâm lí học ứng dụng; tham vấn cho giáo viên, phụ huynh học sinh, giải quyết những khó khăn về tâm lí, quan hệ xã hội, hướng nghiệp, trang bị kĩ năng sống cần thiết; đồng thời cung cấp các dịch vụ phòng ngừa can thiệp sớm, giáo dục sớm. Với sự hình thành, phát triển Trung tâm tham vấn học đường và can thiệp sớm, sinh viên có cơ hội kiến tập, thực tập ngay tại trường.

Với mục tiêu “đào tạo gắn liền với thực tiễn”, “không ngừng sáng tạo, đổi mới giáo dục đào tạo hiệu quả vì chất lượng cuộc sống nghề nghiệp tương lai của sinh viên”, Khoa TLGD đã có nhiều nỗ lực, đổi mới trong công tác đào tạo để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, bám sát với yêu cầu thực tiễn của xã hội, nâng cao hiệu quả đào tạo cả về số lượng cũng như chất lượng.

Thời gian đào tạo ba năm (6 học kỳ) đối với chuyên ngành CTXH, bốn năm (8 học kì) đối với chuyên ngành QLGD người học được trang bị các kiến thức khoa học xã hội như giáo dục học, quản lí giáo dục, tâm lý học, xã hội học, văn hóa, pháp luật và các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp đặc thù, giúp cho người học có thể thực hiện hiệu quả công tác xã hội và Quản lí giáo dục.

3. Cơ hội làm việc làm cho sinh viên Khoa Tâm lí giáo dục

Sinh viên sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành Công tác xã hội có thể làm việc tại các cơ sở xã hội, các tổ chức xã hội, các chương trình phát triển cộng đồng. Cụ thể là:

+ Làm việc tại các cơ quan nghiên cứu về kinh tế – xã hội như: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Viện Xã hội học, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Viện Khoa học pháp lý, Viện Nhà nước Pháp luật, Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng…

+ Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp có đào tạo ngành Công tác xã hội;

+ Làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội như: Bộ và các cơ quan trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, các Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội, Trung tâm cai nghiện ma tuý, phục hồi nhân phẩm, nhân đạo, nuôi dưỡng người già, tư vấn, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các quận huyện, cán bộ chính sách các xã phường, thị trấn …

+ Làm việc tại các cơ quan, tổ chức xã hội như: Trường học, Bệnh viện, Toà án, Ngành Văn hoá – Xã hội, Ủy ban Dân số các cấp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam…

+ Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực phát triển cộng đồng, trẻ em, người khuyết tật, HIV/AIDS, sức khỏe, …

+ Các cơ quan của Nhà nước có nhu cầu về công tác xã hội và phát triển cộng đồng (các trường học, bệnh viện, Trung tâm Công tác xã hội, …).

Sinh viên sau khi tốt nghiệp Đại học ngành Quản lí giáo dục có thể tham gia các công việc sau:

+ Tham gia công tác quản lý HS, SV; tổ chức quản lý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hướng nghiệp; tổ chức quản lý thanh thiếu niên, nhi đồng trong các cơ sở giáo dục.

+ Làm công tác tư vấn, tham vấn học đường tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT… công lập và dân lập.

+ Làm trợ lý hoặc trực tiếp quản lý chuyên môn, hành chính, nhân sự tại các cơ sở giáo dục trên phạm vi toàn quốc.

+ Làm công tác giảng dạy khoa học quản lý giáo dục ở các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, nhân viên quản lí giáo dục trong và ngoài ngành Giáo dục – Đào tạo.

+ Nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quant ham mưu hoạch định chiến lược quản lý xã hội nói chung và phát triển giáo dục nói riêng.

4. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 nguyenthiyenthoa Nguyễn Thị Yến Thoa

 

Chức vụ: Trưởng khoa

Trình độ: Tiến sĩ

Email: ntythoa@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 buithihongminh Bùi Thị Hồng Minh

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Trình độ: Thạc sĩ

Email: bthminh@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC

 ngothihongchuyen Ngô Thị Hồng Chuyên

 

Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nthchuyen@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 leminh Lê Minh

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: lminh@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 tranthithao Trần Thị Thảo

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ttthao@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 PhamThiHuyenTrang Phạm Thị Huyền Trang

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: pthtrang@daihocthudo.edu.vn

 TLGD-VuThanhNga Vũ Thị Thanh Nga

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: vttnga@daihocthudo.edu.vn

 TLGD-VuThuyNgoc Vũ Thúy Ngọc

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ngocvt@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

BỘ MÔN GIÁO DỤC HỌC

 Bích Diệp-TLGD Trần Thị Bích Diệp

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: ttbdiep@daihocthudo.edu.vn

 

Hà Thị Minh Chính

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: htmchinh@daihocthudo.edu.vn

 Ha-CTXH Nguyễn Thị Hà


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntha@daihocthudo.edu.vn

 Chí Thành-TLGD Tạ Chí Thành


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: tcthanh@daihocthudo.edu.vn

 Tiến Dũng-TLGD Đỗ Tiến Dũng

 

Chức vụ: Giáo vụ

Trình độ: Cử nhân

Email: dtdung@daihocthudo.edu.vn

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT