Địa điểm: tầng 1 nhà Hiệu bộ

Số điện thoại: 38337597/ 38333231

Email: daotao@daihocthudo.edu.vn

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lí, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch, tuyển sinh, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và đào tạo, quy định của UBND Thành phố Hà Nội và các quy định của Trường.

2. Nhiệm vụ  

2.1. Tham mưu, phối hợp xây dựng chiến lược đào tạo, chương trình đào tạo, xây dựng hồ sơ mở các ngành, các hệ đào tạo mới; phát triển các chương trình; xây dựng mô hình, phương thức đào tạo ở các bậc, hệ đào tạo.

2.2. Trình Hiệu trưởng ban hành hoặc chuẩn bị các hồ sơ để Hiệu trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực công tác đào tạo, bồi dưỡng.

2.3. Xây dựng kế hoạch khóa học, năm học, chỉ tiêu tuyển sinh và kế hoạch đào tạo hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt; hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra các kế hoạch đã được phê duyệt.

2.4. Quản lý chất lượng đào tạo qua việc tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế, kế hoạch, lịch trình giảng dạy, thời khoá biểu của các đơn vị và cá nhân; kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất nội dung, chương trình, lịch trình, sổ công tác, kế hoạch đào tạo, đề cương chi tiết học phần, kế hoạch bài giảng, giáo trình tài liệu của cán bộ giảng dạy; quản lý thống nhất toàn bộ kế hoạch đào tạo, nội dung chương trình, kế hoạch dạy học, thực tập nghiệp vụ của tất cả các hệ đào tạo; quản lý, xây dựng và giám sát thực hiện đề án, dự án liên quan đến đào tạo theo phân công của Hiệu trưởng.

2.5. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu học tập, tài liệu hướng dẫn học tập môn học, đề cương môn học.

2.6. Tổ chức các kì thi tuyển sinh và tốt nghiệp. Quản lý kết quả học tập của sinh viên, học sinh; tổ chức xét ngừng học, thôi học, bảo lưu kết quả học tập, xét chuyển điểm, xét công nhận tốt nghiệp.

2.7. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hành, thực tập, thực tế chuyên môn cho các khóa đào tạo; phối hợp với các bộ phận chức năng để chuẩn bị về địa điểm, cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác thực hành, thực tập, thực tế chuyên môn; Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ, công tác cố vấn học tập trong toàn Trường;

2.8. Quản lí nội dung Cổng thông tin đào tạo đại học thuộc website của Trường; quản trị và phát triển phần mềm quản lí đào tạo.

2.9. Quản lý công tác tuyển sinh, hoạt động giáo dục và đào tạo của trường thực hành; trực tiếp quản lý toàn diện mô hình đào tạo cùng lúc hai chương trình.

2.10. Tổ chức các hội thảo, hội thi có liên quan đến công tác đào tạo, công tác giảng dạy và học tập.

3. Đội ngũ cán bộ, viên chức

 BuiKinh Bùi Ngọc Kính

 

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ: Tiến sĩ

Email: bnkinh@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 nguyenvanlinh
Nguyễn Văn Linh

 

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nvlinh@daihocthudo.edu.vn

 

 DangQuynhAnh Đặng Quỳnh Anh

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: dqanh@daihocthudo.edu.vn

 NguyenAnhDuong Nguyễn Ánh Dương

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: naduong@daihocthudo.edu.vn

 nguyenanhhoa Nguyễn Thị Anh Hoa

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntahoa@daihocthudo.edu.vn

Trần Quốc Toàn

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: tqtoan@daihocthudo.edu.vn

 phamnhutrang Phạm Thị Như Trang

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ptntrang@daihocthudo.edu.vn

 

 

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT