1. Công đoàn Chủ tịch: Trịnh Phan Thị Phong Lan
2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bí thư: Hoàng Phương Quỳnh
3. Hội Sinh viên Chủ tịch: Nguyễn Thái Minh

 

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT