1. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển

Đảng bộ trường Đại học Thủ đô Hà Nội (tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội) có lịch sử hình thành và phát triển gắn liền với sử hình thành và phát triển của Nhà trường. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ủy, Nhà trường đã không ngừng lớn mạnh và có được những thành tựu đáng tự hào, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.

Đại hội Đảng bộ năm 1972 được xác định là nền móng cho thời kỳ phát triển mới cho Đảng bộ nhà trường. Từ thời kỳ đó cho đến nay, Đảng bộ trường đã qua 15 nhiệm kỳ. Trải qua 44 năm thực sự là quá trình Đảng bộ ngày càng trưởng thành và gặt hái nhiều thành công.

Đảng bộ trường Đại học Thủ đô Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của Đảng bộ Nhà trường đây là nhiệm kì Đảng bộ đầu tiên của trường Đại học Thủ đô Hà Nội với những nhiệm vụ trọng tâm cơ bản: Đảm bảo giữ vững ổn định về tư tưởng chính trị, xây dựng tập thể Nhà trường đoàn kết  nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; Xây dựng và phát triển Nhà trường thành trường đại học đa ngành theo mô hình đại học nghề nghiệp ứng dụng, mở rộng quy mô đào tạo; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ… Hiện nay Đảng bộ trường có 15 chi bộ với 147 đảng viên.

2. Chức năng nhiệm vụ

Đảng bộ trường Đại học Thủ đô Hà Nội là hạt nhân chính trị lãnh đạo việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn và các lĩnh vực công tác khác của Nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ được cấp trên giao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên trong trường.

Đảng uỷ Nhà trường do Đại hội Đảng bộ bầu ra, là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội.

Đảng uỷ có nhiệm vụ:

– Lãnh đạo công tác tư tưởng và giáo dục ý thức chính trị tư tưởng trong toàn trường;
– Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, và các nhiệm vụ khác của nhà trường;

– Lãnh đạo công tác tổ chức và cán bộ;

– Lãnh đạo công tác đoàn thế, quần chúng trong trường;

– Lãnh đạo việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh;

– Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát;

Văn phòng Đảng uỷ hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Đảng uỷ, có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

– Tiếp nhận công văn, giấy tờ, tài liệu … trình Bí thư Đảng uỷ xem và cho ý kiến, gửi công văn tài liệu cho các đơn vị và cá nhân trong Đảng bộ để triển khai thực hiện;

– Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và thường xuyên lên Đảng uỷ và Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội;

– Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Đảng uỷ, ghi biên bản các cuộc họp Đảng uỷ khi Đảng uỷ yêu cầu;

– Dự thảo Nghị quyết, quyết nghị của Đảng uỷ, các thông báo, văn bản hướng dẫn nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ;

– Phối hợp với các Ban của Đảng uỷ triển khai công tác trong Đảng bộ;
– Giải quyết công tác đảng vụ và hướng dẫn các chi bộ thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng;

– Lưu trữ, bảo quản các văn bản, tài liệu của Đảng uỷ, quản lý hồ sơ, lý lịch đảng viên, bảo quản việc sử dụng con dấu;

3. Cơ cấu đảng ủy

Đại hội Đảng bộ khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020 của trường Đại học Thủ đô Hà Nội vào tháng 6/2015 đã bầu ra ban chấp hành Đảng bộ gồm 07 đồng chí:

BVQuan

PGS.TS Bùi Văn Quân – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng

Phụ trách chung các công tác của Đảng bộ; trực tiếp phụ trách công tác: tổ chức, xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

DHCuong TS Đỗ Hồng Cường – Đảng ủy viên – Phó Hiệu trưởng

Phụ trách công tác: Đào tạo

DVSoa GS.TS Đặng Văn Soa – Đảng ủy viên – Phó Hiệu trưởng

Phụ trách công tác: Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

 

TrinhPhanThiPhongLan

Th.S Trịnh Phan Thị Phong Lan – Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ – Phó trưởng khoa phụ trách khoa Ngoại ngữ – CT Công đoàn Trường

Phụ trách công tác: Công đoàn

TranThiHaGiang Th.S Trần Thị Hà Giang – Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ – Phó trưởng khoa Giáo dục Tiểu học

Phụ trách công tác: Thanh niên

LeHongHanh Th.S  Lê Hồng Hạnh – ĐUV – Trưởng Phòng Thanh tra – Pháp chế

Phụ trách công tác: Tuyên giáo

DinhThiKimThuong

Th.S Đinh Thị Kim Thương – Đảng ủy viên – Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Phụ trách công tác: Nội bộ và cải thiện đời sống

– Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ là cơ quan giúp việc của Đảng uỷ, thực hiện công tác kiểm tra của Đảng trong Đảng bộ. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ do Đảng uỷ bầu ra. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ.

– Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm các đồng chí: Trịnh Phan Thị Phong Lan, Lê Hồng Hạnh, và Nguyễn Thị Anh Hoa.

– Thông tin giao dịch: Điện thoại: (04) 38330302     Email: danguy@daihocthudo.edu.vn

Cán bộ văn phòng Đảng ủy: đồng chí Vũ Thị Thúy

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT