1. Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các mặt công tác hành chính, kế hoạch, tổng hợp đánh giá tình hình, điều phối hoạt động của các đơn vị trong Trường, công tác lễ tân – giao tiếp, công tác chính trị tư tuởng trong cán bộ viên chức, công tác thi đua khen thưởng của trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Giúp Hiệu trưởng tổng hợp và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trong từng thời gian; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Trường; xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nền nếp trong các hoạt động của Trường.

2.2. Làm nhiệm vụ thư ký; dự thảo thông báo, kết luận của các hội nghị do lãnh đạo Trường chủ trì.

2.3. Tổ chức soạn thảo các văn bản của Trường thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; đánh máy, in ấn, sao lục các loại công văn tài liệu phục vụ cho công tác, hoạt động của Nhà trường.

2.4. Tiếp  nhận, phân loại các công văn, thư tín, điện báo, fax, thư điện tử… từ các nơi gửi đến; chuyển đến các đơn vị và cá nhân có liên quan để xử lý giải quyết.

2.5. Kiểm tra thể thức và thủ tục, phân loại công văn, tài liệu, tờ trình của các bộ phận và cá nhân trong Trường đến xin chữ ký hoặc ý kiến của lãnh đạo Trường.

2.6. Quản lý con dấu; lưu trữ các công văn, giấy tờ của Nhà trường; chủ trì xây dựng danh mục các tài liệu mật để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

2.7. Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, công tác lễ tân, khánh tiết cho các ngày lễ và các hội nghị cấp Trường do Đảng uỷ, Ban Giám hiệu chủ trì.

2.8. Đảm bảo mối liên hệ giữa nhà trường với các cơ quan cấp trên các đối tác và với nhân dân. Tổ chức việc tiếp khách của Trường và hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc. Bố trí nơi ăn, ở, phương tiện làm việc và đi lại, phục vụ khách theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

2.9. Thực hiện các công việc hiếu, hỷ đối với các cơ quan, cá nhân trong và ngoài Trường (kể cả nghỉ hưu, mất sức).

2.10. Chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất để phục vụ cho những yêu cầu công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng. Quản lý toàn bộ  phương tiện giao thông vận tải của Trường. Đảm bảo phương tiện đi lại phục vụ công tác của lãnh đạo và các đoàn công tác của trường (bố trí xe của trường, thuê khoán xe, mua về các phương tiện giao thông khác).

2.11. Căn cứ vào kế hoạch năm học của Đảng uỷ, chính quyền và các đoàn thể để xây dựng kế hoạch về công tác giáo dục chính trị tư tưởng toàn Trường./.

2.12. Tổ chức các buổi nói chuyện thời sự, học tập chính trị cho cán bộ, giảng viên, nhân viên theo phân công của Hiệu trưởng

2.13. Tổ chức và thực hiện việc phát thanh, tuyên truyền; là đầu mối quan hệ với phóng viên báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về Trường trên báo chí.

2.14. Tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa trong và ngoài trường của cán bộ, giảng viên, nhân viên.

2.15. Chịu trách nhiệm quản lý phòng truyền thống; thu thập, bảo quản, lưu giữ các huân chương, cờ thưởng, tặng phẩm, vật kỷ niệm, tranh ảnh, tài liệu, băng hình… của Trường.

2.16. Quản lý phòng khách, phòng họp A, phòng họp A5 đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ các hoạt động của nhà trường.

3. Giới thiệu đội ngũ


Hoàng Thị Thu Phương
 

Chức vụ: Chánh văn phòng

Trình độ: Cử nhân

Email: httphuong@daihocthudo.edu.vn

 


Trần Thượng Hoài Ân

 

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

Trình độ: Cử nhân

Email: tthan@daihocthudo.edu.vn

 


Vũ Văn Chính

 

Chức vụ: Lái xe

Trình độ:

Email: vvchinh@daihocthudo.edu.vn

 


Vũ Thành Công

 

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Trình độ: Cử nhân Cao đẳng

Email: vtcong@daihocthudo.edu.vn

 


Hoàng Thị Hoài

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: httphuong@daihocthudo.edu.vn

 


Nguyễn Khánh Ly

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: nkly@daihocthudo.edu.vn

 


Lê Thị Nam

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: ltnam@daihocthudo.edu.vn

 


Vương Tuấn Ngọc

 

Chức vụ: Lái xe

Trình độ: Cử nhân

Email: vtngoc@daihocthudo.edu.vn

 


Hà Thu Thủy

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: htthuy@daihocthudo.edu.vn

 

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT