1. Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Nhà A – CS3 Trường ĐH Thủ đô Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Email: vhdldv@daihocthudo.edu.vn
  • Phó Trưởng Khoa phụ trách: TS. Lê Thị Thu Hương

2. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Lê Thị Thu Hương


Chức vụ: Trưởng khoa

Trình độ: Tiến sĩ

Email: ltthuong@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Mai Hiên


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: mhien@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Thị Thanh Hòa


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntthoa@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Thị Thanh Hương


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: huongntt@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Ngô Thị Minh


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntminh@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Thị Yến


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntyen@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Phùng Thị Hạnh


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: pthanh@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Vũ Thị Hoàn


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ:Cử nhân

Email: vthoan2@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Nguyễn Kim Ngân


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nkngan@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 
Đồng Thị Vân HồngChức vụ: Giảng viên

Trình độ: Tiến sĩ

Email: dtvhong@daihocthudo.edu.vn

Đinh Diệu Thúy


Chức vụ: Giáo vụ

Trình độ: Cử nhân

Email: ddthuy@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT