Liên hệ

  • Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Địa chỉ: Số 98, Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Số điện thoại: 04.3.8330708
  • Fax: 04.3.8335426
  • Email: [email protected]