Danh sách BCH Công đoàn trường

BCH Công đoàn Trường gồm 9 đồng chí.

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ
1     Trịnh phan Thị Phong Lan    Khoa Ngoại ngữ Chủ tịch
2     Trần Quốc Toàn    Phòng Đào tạo Phó Chủ tịch
3     Đinh Khánh Quỳnh    Khoa KH Tự nhiên
4     Trần Thị Thu Phương    Khoa Giáo dục Tiểu học
5     Trương Công Chính    Khoa Giáo dục Chính trị
6     Lê Kim Thanh    Phòng công tác HS – SV
7     Bùi Chính    TT Liên kết đào tạo
8     Nguyễn Văn Linh    Phòng Đào tạo
9     Bùi Thị Cẩm Dương    Phòng QLKHCN – HTPT

 

Trả lời