Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng: PGS. TS. Bùi Văn Quân

Điện thoại: (024) 38333207

Email: [email protected]

– Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố về hoạt động của trường theo Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học và Điều lệ trường Đại học.

– Phụ trách chung các công việc, các đơn vị trong toàn trường, cùng với các Phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực của các Phó Hiệu trưởng phụ trách khi thấy cần thiết.

– Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Tổ chức cán bộ, tài chính, thanh tra, pháp chế, hành chính, an ninh trật tự, liên kết đào tạo và bồi dưỡng, kế hoạch phát triển Nhà trường hàng năm và dài hạn, xây dựng trường Đại học Thủ đô Hà Nội tại cơ sở mới.

– Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tài chính – Kế toán, Văn phòng Trường, Phòng Thanh tra – Pháp chế, Trung tâm liên kết đào tạo, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp; Khoa Tâm lý giáo dục, Khoa Văn hóa – Du lịch – Dịch vụ.

– Ký văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo của Trường. Khi đi vắng, Hiệu trưởng sẽ giao quyền điều hành và ký các văn bản của trường cho một Phó Hiệu trưởng bằng văn bản.

– Đảm nhiệm các vị trí: Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường; Chính trị viên trưởng Ban chỉ huy quân sự của Trường; Trưởng ban An ninh chính trị-Bảo vệ nội bộ; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường; Chủ tịch Hội đồng lương của trường.

– Chủ tài khoản của Trường.

– Biên chế sinh hoạt tại Văn phòng trường

 

Phó hiệu trưởng: TS. Đỗ Hồng Cường

Điện thoại: (024) 37672974

Email: [email protected]

– Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: đào tạo, thông tin, thư viện.

– Đảm nhiệm vị trí: Phó chủ tịch Hội đồng KH&ĐT trường, Chủ tịch Hội đồng phúc lợi của trường; Phát ngôn viên của Ban Giám hiệu.

– Phụ trách công tác đối ngoại với các đối tác đào tạo của Nhà trường.

– Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học; Khoa Khoa học Xã hội; Khoa Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Mầm non.

– Kí thay Hiệu trưởng các văn bản của trường có nội dung trong phạm vi trách nhiệm được phân công.

– Biên chế sinh hoạt tại Phòng Đào tạo.

Phó hiệu trưởng: GS. TS. Đặng Văn Soa

Điện thoại: (024) 38398793

Email: [email protected]

– Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: khoa học-công nghệ, hợp tác phát triển, Tạp chí Khoa học, NCKH của học sinh – sinh viên, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; cơ sở vật chất; .

– Đảm nhiệm vị trí: Chủ tịch Ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ trường, Chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục trường, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học.

– Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lí Khoa học Công nghệ – Hợp tác phát triển, Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa Công nghệ – Môi trường, Khoa Khoa học Tự nhiên, Khoa Công nghệ Thông tin.

– Thực hiện công tác quan hệ quốc tế theo sự phân công của Hiệu trưởng.

– Kí thay Hiệu trưởng các văn bản của trường có nội dung trong phạm vi trách nhiệm được phân công.

– Biên chế sinh hoạt tại Phòng Quản lí Khoa học Công nghệ – Hợp tác phát triển.

 Phân công nhiệm vụ:

– Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: , công tác học sinh sinh viên, y tế, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đối ngoại với địa phương sở tại.

– Đảm nhiệm vị trí: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự trường, Chủ tịch Hội thể thao ĐH Thủ đô Hà Nội.

– Giúp Hiệu trưởng công tác đối ngoại theo phân công của Hiệu trưởng.

– Phụ trách các đơn vị: Phòng Công tác học sinh sinh viên, Trạm y tế, Trung tâm Khoa học và Công nghệ, Phòng Quản trị, Khoa Giáo dục Chính trị, Khoa Giáo dục Thể chất và nghệ thuật, Khoa Giáo dục Tiểu học.

– Kí thay Hiệu trưởng các văn bản của trường có nội dung trong phạm vi trách nhiệm được phân công.

– Biên chế sinh hoạt tại Phòng Công tác học sinh sinh viên.

9 thoughts on “Ban Giám hiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.