Biểu mẫu hành chính – Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Quy trình chung chuẩn
1Biểu mẫu chương trình đánh giá nội bộBM QTC 03.01
2Ghi chép đánh giáBM QTC 03.02
3Biểu mẫu báo cáo đánh giá nội bộBM QTC 03.03
4Phiếu yêu cầu khắc phục các hành động không phù hợpBM QTC 03.04
5Danh mục hồ sơBM QTC 02.01
6Phiếu yêu cầu viết sửa đổi tài liệuBM QTC  01.01
7Danh mục tài liệu nội bộ hiện hànhBM QTC 01.02
8Danh mục tài liệu bên ngoàiBM QTC 01.03
 Công tác Học sinh – Sinh viênTải về
1 Sơ yếu lí lịch sinh viênBM.CTHSSV-01.02
2Đơn xin rút hồ sơBM.CTHSSV-01.04
3Giấy xác nhận tài sản và thanh toán công nợBM.CTHSSV-01.05
4Phiếu đăng ký sửa sai thông tinBM.CTHSSV-01.07
5Phiếu đăng kí học lạiBM.CTHSSV-02.03
6Bản kiểm điểm cá nhânBM.CTHSSV-03.01
7Bảng ghi điểm rèn luyệnBM.CTHSSV-03.02
8 Bảng đăng ký danh hiệu thi đua tập thể, cá nhânBM.CTHSSV-04.01
9 Danh sách sinh viên được đề nghị xét khen thưởng cuối nămBM.CTHSSV-04.02
10 Danh sách lớp sinh viên đề nghị xét khen thưởng cuối nămBM.CTHSSV-04.03
11 Danh sách sinh viên đề nghị xét danh hiệu “Sinh viên xuất sắc toàn khóa”BM.CTHSSV-04.04
12 Biên bản họp xét kỷ luậtBM.CTHSSV-04.06
13 Lịch làm việc tiếp SVBM.CTHSSV-05.01
14 Giấy xác nhận sinh viênBM.CTHSSV-05.02
15 Giấy xác nhận vay vốn tín dụng đào tạoBM.CTHSSV-05.03
16 Đơn đề nghị miễn, giảm học phíBM.CTHSSV-05.04
17 Đơn xin trợ cấp xã hộiBM.CTHSSV-05.05
18 Đơn đề nghịBM.CTHSSV-05.06
19 Đơn xin vào ở nội trúBM.CTHSSV-06.01
20 Hợp đồng vào ở khu nội trúBM.CTHSSV-06.02
21 Sơ yếu lí lịch sinh viên nội trúBM.CTHSSV-06.03
22Giấy cam kết trả nợ vay vốnBM.CTHSSV-07
 Đào tạo
1 Các biểu mẫu quy trình soạn thảo chương trình đào tạo BM.QT-01
2 Kế hoạch đào tạo BM.DT-02.01
3 Giờ kế hoạch năm họcBM.DT-02.02
4 Phiếu đề nghị đăng kí học phầnBM.DT-02.03
5 Phiếu báo giảngBM.DT-02.04
6 Phiếu theo dõi học tập và giảng dạy các lớp học phầnBM.DT-02.05
7 Kế hoạch dự giờ trong tổ chuyên mônBM.DT-02.06a
8 Kế hoạch dự giờ và chuyên mônBM.DT-02.6b
9 Phiếu đánh giá giờ dạyBM.DT-02.07
10 Báo cáo chuyên mônBM.DT-02.08
11 Đơn xin bảo lưu kết quả học tậpBM.DT-02.09
12 Danh sách dự thi và bảng điểm học phầnBM.DT-04.01
13 Đơn xin cấp lạiBM.DT-04.02
14 Bảng kết quả học tập BM.DT-04.03
15 Kế hoạch Chỉ đạo công tác thực tập sư phạm cho sinh viên trường ĐH Thủ đô Hà NộiBM.DT-05.01
16 QĐ Về việc thành lập Ban chỉ đạo TTSP cấp Trường BM.DT-05.02
17 Hồ sơ thực tập sư phạm BM.DT-05.03
18 Sổ TTSP GD Mầm nonBM.DT-05.04
19 Bài tập Tâm lí – Giáo dục BM.DT-05.05
20 Danh sách đoàn TTSPBM.DT-05.06
21 Báo cáo công tác TTSP năm thứ 3BM.DT-05.07
22 Bản nhận xét kết quả TTSP năm thứ 3 ngành GD mầm non hệ CĐSP chính quyBM.DT-05.08
23 Bảng  kết quả thực tập chuyên ngànhBM.DT-05.09
24 Báo cáo tổng kết công tác thực tập sư phạmBM.DT-05.10
25 Biên bản xét tiến độBM.DT-06.01
26 Biên bản xét tốt nghiệpBM.DT-06.02
27Biểu mẫu của quy trình thực hiện Khóa luận tốt nghiệpBM.QT. 07
28 Biểu mẫu của quy trình tổ chức học lại, học cải thiện điểmBM.DT-08
29 Đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệpBM.DT-09
 Quản lí khoa học công nghệ – Hợp tác phát triển
Công tác Nghiên cứu khoa học
1Phiếu đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sởBM.QLKHCN-01.01 
2Thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sởBM.QLKHCN-01.02
3Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài NCKH BM.QLKHCN-01.03
4Biên bản kiểm tra tiến độBM.QLKHCN-01.04 
5Báo cáo tổng kết đề tài NCKHBM.QLKHCN-01.05 
6Danh sách đề xuất hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tàiBM.QLKHCN-01.06 
7Phiếu đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKHBM.QLKHCN-01.07 
8Biên bản họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKHBM.QLKHCN-01.08 
9Thanh lí Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài NCKHBM.QLKHCN-01.09 
Công tác Quản lí thiết bị
1 Các biểu mẫu của quy trình quản lý thiết bị phục vụ đào tạoBM.QLTB-01
Công tác Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Seminar khoa học
1 Kế hoạch tổ chức hội thảo/hội nghị khoa học BM.QLKHCN-02.01 
2 Thông báo tổ chức hội thảo/hội nghị khoa họcBM.QLKHCN-02.02 
3 Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thảo/Hội nghịBM.QLKHCN-02.03 
4 Chương trình hội thảo/hội nghị khoa họcBM.QLKHCN-02.04 
5 Báo cáo tham luậnBM.QLKHCN-02.05 
6 Bản nhận xét bài viết hội thảo/hội nghị khoa họcBM.QLKHCN-02.06 
7 Biên bản hội thảo/hội nghị khoa họcBM.QLKHCN-02.07 
 Cử Cán bộ, Giảng viên đi dự Hội nghị, Hội thảo, Seminar khoa học
1 Giấy đề nghị tham dự hội nghị/hội thảo BM.QLKHCN-03.01
Công tác Hợp tác phát triển
1Biểu mẫu đón tiếp khách nước ngoàiBM.HTPT-01.01
2Biểu mẫu hỗ trợ cấp thị thựcBM.HTPT-02.01
3Biểu mẫu báo cáo kết quả làm việc với đoàn khách nước ngoàiBM.HTPT-01.02
4Biểu mẫu báo cáo kết quả chuyến đi công tác nước ngoàiBM.HTPT-02.02
5Biểu mẫu đi công tác nước ngoàiBM.HTPT-02.03
6Biểu mẫu xin gia hạn học tập, công tác nước ngoàiBM.HTPT-02.04
7Biểu mẫu khai báo tạm trúBM.HTPT-03.01
8Biểu mẫu đi công tác nước ngoài vì việc riêngBM.HTPT-04.01
Các văn bản quy định hoạt động Hợp tác phát triển
29 Quy định HTPT của trường Đại học Thủ đô Hà NộiQĐ.HTPT-932
30 Quy chế quản lý thống nhất đối ngoại của Thành ủy Hà NộiQC.HTPT-1542
31 Quy chế quản lý hội nghị, hội thảo quốc tếQC.HTPT-QĐ14/2016
32 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh quá cảnh của người nước ngoài tại Việt NamLuat.HTPT-47/2014
33 Quy định mẫu giây tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt NamTT.HTPT04/2015/TT
34 Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt NamNĐ.HTPT-65/2012
35 Thông tư liên tịch 08-2009 của Bộ Công An – Bộ Ngoại Giao về việc “Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho người VN”TT.HTPT-08/2009
36 Bổ sung sửa đổi Thông tư liên tịch 08-2009TT.HTPT-08/2013
37 Thông tư số 02/2013/TT-BNG: Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụTT.HTPT-02/2013
38 Quy định phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy công chức, viên chức của UBND TP Hà NộiQĐ.HTPT-14/2017
39Biểu mẫu của quy trình đón tiếp khách quốc tế, khách trong nướcQT.HTPT-01
40Biểu mẫu của quy trình: Làm thủ tục cho CB, GV đi học tập, công tác nước ngoàiQT.HTPT-02
41Biểu mẫu của quy trình tiếp nhận sinh viên nước ngoàiQT.HTPT-03
42Biểu mẫu của quy trình cử cán bộ ra nước ngoài vì việc riêngQT.HTPT-05
 Tài chính – Kế toán
Biểu mẫu chi tiền
1 Bảng tổng hợp chứng từ thanh toánBM.TCKT.02.03.
2 Bảng chấm côngBM. C01a.HD.
3 Bảng chấm công và thanh toánBM C01c.HD
4 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờBM C07.HD
5 Bảng thanh toán tiền thuê ngoàiBM C09.HD.
6 Bảng thanh toán công tác phíBM C09.HD
7 Bảng kê thanh toán công tác phíBM C12.HD.
8 Bảng kê mua hàngBM C24.HD.
9 Bảng kê chi tiềnBM C40b.HD
 Hợp đồng
1 Hợp đồng giao khoán công việcBM C08.HD.
2 Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoánBM C10.HD.
3 Hợp đồng liên kết đào tạo tại ĐH Thủ đô Hà NộiBM Hop dong TĐHN 
4 Hợp đồng liên kết đào tạo tại địa phươngBM Hđ dia phuong
5 Hợp đồng mua bán hàng hóa đơn giảnBM hàng hóa đg 
6 Hợp đồng mua bán hàng hóaBM hang hoa
7 Hợp đồng giảng dạyBMTCKT.ĐHTĐHN.18
8 Thanh lý hợp đồng giảng dạyBMCKT.ĐHTĐHN.19
9 Hợp đồng và thanh toán BCV, chuyên đềBM CKT.ĐHTĐHN.20
10 Thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóaBM hanh ly 
 Quản lí tài sản
1 Bảng kê sử dụng vật tư thiBM vat tu thi
2 Biểu theo dõi giấy phô tô và in ấnBM giay photo
3 Giấy báo hỏng, mất tài sản công cụ, dụng cụBM.22.HD.Giaybao 
 Biên bản nghiệm thu bàn giaoBM.TCKT.ĐHTĐHN.20
 Biên bản bàn giao TSCDBM C25.HD
 Biên bản thanh lý TSCD BM 50.HD TSCD
 Biên bản bàn giao tài sản, vật tư BM.Bang ke 
 Giấy đề nghị cấp tài sản, vật tưBM.TCKT.ĐHTĐHN.10
 Giấy xác nhận trả tài sản công nợ trườngBM.TCKT.ĐHTĐHN.11
10 Giấy xác nhận trả tài sản Ký túc xáBMTCKT.ĐHTĐHN.11a
11 Giấy đề nghị điều chuyển tài sản, vật tưBM.TCKT.ĐHTĐHN.16
12 Biên bản kiểm tra hiện trạng vật tư tài sảnBM TCKT.ĐHTĐHN.21
Thanh toán thi
1 Thanh toán ra đề thi môn chungBM TCKT.ĐHTĐHN.12
2 Thanh toán coi thi môn chungBM CKT.ĐHTĐHN.13
3 Thanh toán chấm thi môn chungBM CKT.ĐHTĐHN.14
4 Thanh toán thi môn riêngBM TCKT.ĐHTĐHN.15
Các biểu mẫu khác
1 Báo cáo quyết toán công trình xây dựngBM xây dựng
2 Biên bản quyêt toán học phíBM.TCKT.01.02.
3 Kế hoạch tổ chứcBM.TCKT.02.01
4 Dự toán kinh phíBM.TCKT.02.02.
5 Giấy đi đườngBM C06.HD 
6 Thanh toán thực tậpC40b.HD.
7 Bảng kê khai giấy tờ quy đổiTCKT.ĐHTĐHN.01
8 Bảng kê ngày công làm việcTCKT.ĐHTĐHN.03.
9 Bảng kê lịch công tác của ô tôTCKT.ĐHTĐHN.07.
10  Đề nghị đi công tác bằng máy bayTCKT.ĐHTĐHN.08
 Đoàn thanh niên
1 Biểu mẫu quy trình chia tách/sát nhập các chi đoànBM.DTN- 03
2 Biểu mẫu quy trình đánh giá đoàn viênBM.DTN-02
 Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục
1 Các biểu mẫu của quy trình tổ chức thi học phầnBM.KT-01
2Các biểu mẫu của quy trình biên soạn ngân hàng đề thiBM.KT-02
3 Biểu mẫu Quy trình tự đánh giáBM.ĐBLC-01,02
4 Phiếu khảo sát chất lượng đào tạoBM.ĐBCL-03.1
5 Phiếu thăm dò ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viênBM.ĐBCL-03.02
6 Phiếu khảo sát nhà tuyển dụngBM.ĐBCL-03.04
7 Các biểu mẫu của quy trình thiết lập mục tiêu chất lượngBM.ĐBCL-04
 Trung tâm liên kết đào tạo
1 Danh sách xét tuyểnBM.LKDT-01
2 Biên bản kiểm tra hồ sơ xét tuyểnBM.LKDT-02
3 Biên bản họp Hội đồng tuyển sinhBM.LKDT-03
 Tổ chức cán bộ
1Biểu mẫu quy trình tuyển dụngBM.TCCB-02
2Biểu mẫu quy trình đào tạo, bồi dưỡngBM.TCCB-04
3 Biểu mẫu quy trình xét nâng lươngBM.TCCB-08
4 Biểu mẫu quy trình quản lý hồ sơ cán bộBM.TCCB-09
 Thanh tra – Pháp chế
1Biểu mẫu của quy trình thanh traBM.TTrPC-01
2Biểu mẫu quy trình quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉBM.TTr-PC-02
3Biểu mẫu quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáoBM.TTr-PC-03
 Thông tin – Thư viện
1 Yêu cầu bổ sung tài liệuBM.TTTV-01.01
2 Danh mục yêu cầu sách, tài liệuBM.TTTV-01.02
3 Sổ bàn giao tài liệuBM.TTTV-01.03
4 Phiếu mượn sáchBM.TTTV-02.01
5 Biên bản đền sáchBM.TTTV-02.02
 Văn phòng
1Mẫu tờ trìnhBM.01
2Sổ theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa đột xuất xe ô tôBM.02-01
3Phiếu đăng ký sử dụng xe ô tôBM.02-02
4Sổ theo dõi lịch trình sử dụng xeBM.02-03
5Biểu mẫu quy trình thi đua khen thưởngBM.VP-03
6Biểu mẫu quy trình đánh giá cán bộ viên chứcBM.VP-04
 Văn phòng Đảng ủy
1Biểu mẫu quy trình kết nạp ĐảngBM.VPĐU.01
2Biểu mẫu quy trình chuyển Đảng chính thứcBM.VPĐU.02
3Biểu mẫu quy trình đánh giá Đảng viênBM.VPĐU.03
4Biểu mẫu của quy trình chuyển sinh hoạt ĐảngBM.VPĐU.04
 Công đoàn
1 Các biểu mẫu của Công đoànBM.CĐoan
 Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp
1Các biểu mẫu của quy trình truyền thông tuyển sinh, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệpBM.PTNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.