Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 08 ngành năm 2017

Căn cứ Quyết định số 70-2014/QĐ-TTg; Căn cứ Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT; Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH; Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT; Trường ĐH Thủ đô Hà Nội công bố chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2017.

Đọc thêm

Chuẩn đầu ra ngành Việt Nam học – trình độ đại học

Cử nhân Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa – Du lịch – dịch vụ), sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp du lịch, đảm nhiệm ở các vị trí khác nhau trong doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng hay các cơ sở lưu trú; có khả năng tổ chức, điều hành các chương trình du lịch; có khả năng triển khai thực hiện các chương trình du lịch trên thực tế, xây dựng bài thuyết minh và tiến hành hướng dẫn tham quan tại các tuyến điểm du lịch.

Đọc thêm

Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Ngữ văn – trình độ đại học

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn có thể giảng dạy Ngữ văn ở các trường THCS, THPT, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học, có thể làm công tác nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu văn học, ngôn ngữ học, giáo dục học…Tham gia công tác hoặc làm cộng tác viên ở các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông.

Đọc thêm

Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Vật lý – trình độ đại học

Cử nhân sư phạm Vật lý có trình độ để dạy vật lý ở trường (trung học) phổ thông, trường trung học Chuyên nghiệp, trường cao đẳng hoặc làm việc trong các cơ sở nghiên cứu khoa học, có khả năng tiếp tục phát triển để giảng dạy bậc đại học và cao hơn, đáp ứng được các yêu cầu của sự nghiệp xây dựng đất nước trong thế kỉ 21.

Đọc thêm

Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – Hệ đại học

Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc có thể làm công tác biên – phiên dịch tiếng Trung trong các cơ quan kinh tế, ngoại giao, giáo dục, du lịch, tham gia giảng dạy tiếng Trung Quốc cho người Việt Nam (sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm) hoặc giảng dạy tiếng Việt cho người Trung Quốc.

Đọc thêm