Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Sinh học – trình độ Cao đẳng

1. Kiến thức

Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, có năng lực giảng dạy chương trình dạy học tiếp cận với năng lực học sinh THCS.

– Hiểu các kiến thức cơ bản về cấu tạo, chức năng, sinh lí của thực vật, động vật và con người.

– Có kiến thức để xử lí các tình huống trong thực tế chăn nuôi và trồng trọt.

– Hiểu các kiến thức về giữ vệ sinh, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ con người.

– Biết hướng dẫn học sinh xử lí các hiện tượng sinh học thưòng gặp trong thực tế cuộc sống.

– Hiểu các mục tiêu, nội dung, phương pháp để giảng dạy tốt môn Sinh học ở trường Trung học cơ sở (THCS).

– Đạt trình độ Tiếng Anh B1.

– Đạt chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT.

2. Kĩ năng

– Kĩ năng xây dựng  kế hoạch dạy-học cho từng bài, từng chương, từng học kì khi dạy môn Sinh học ở trường THCS.

– Kĩ năng tổ chức thực hiện các kế hoạch dạy học phù hợp với chương trình, sách giáo khoa môn Sinh học ở  trường THCS và đối tượng học sinh nơi dạy học.

– Kĩ năng thực hiện các khâu của quy trình  kiểm tra đánh giá kết quả dạy học.

– Kĩ năng tổ chức cho học sinh hoạt động tích cực trong các giờ học như phương pháp dạy học đặt vấn đề; Tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm; Tổ chức cho học sinh hoạt động  ngoại khoá, tham quan học tập ngoài thiên nhiên; …

3. Thái độ

– Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với đường lối giáo dục của Đảng, vận dụng sáng tạo đường lối giáo dục của Đảng vào giảng dạy.

– Lối sống trung thực, giản dị nêu gương cho học sinh, tôn trọng đồng nghiệp, cha mẹ học sinh.

– Có ý thức trách nhiệm đối với xã hội, có đạo đức nghề nghiệp và tác phong sư phạm mẫu mực.

– Có tinh thần sáng tạo, luôn cập nhật thông tin để có các bài giảng chất lượng.

– Có lòng yêu nghề, yêu môn Sinh học và biết động viên, khích lệ học sinh yêu thích, say mê học môn Sinh.

– Có tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, cập nhật kiến thức mới về môn học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới của bộ môn. Xây dựng tổ bộ môn vững mạnh, đáp ứng được nhiệm vụ của người giáo viên trong giai đoạn đổi mới.

4. Hành vi

– Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương nơi cư trú, nội quy nơi công tác.

– Chấp hành sự phân công, điều động trong công tác của tổ chức.

– Hòa nhã, hợp tác với đồng nghiệp.

– Tự tin, bản lĩnh, năng động, sáng tạo, khẳng định năng lực của bản thân.

– Có ý chí khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và xã hội. Khiêm tốn học hỏi, lắng nghe, điều chỉnh các mối quan hệ để thích nghi với môi trường lao động.

– Luôn có ý thức gắn kiến thức của bộ môn Sinh học với thực tiễn sản xuất, đời sống xã hội để bảo vệ môi trường và con người.

5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

– Giảng dạy bộ môn Sinh học tại các trường THCS.

– Làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, có thể kiêm nhiệm công tác tổng phụ trách đội tại các trường THCS.

6. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

– Có khả năng học tập nâng cao trình độ để lấy bằng cử nhân Đại học tại trường: ĐH Thủ đô Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Giáo dục.

– Có khả năng học tiếp các bậc sau Đại học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.