Công bố kết quả cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Thực hiện các quy chế, quy định hiện hành về công tác quản lý đào tạo, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội công bố kết quả cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên, học sinh, học viên các khóa học.

VĂN BẰNG
CHỨNG CHỈ
STT Loại chứng chỉ Khóa Ngày thi
1 Ứng dụng Công nghệ thông tin  CNTT01-HNMU  09/10/2016 Xem chi tiết
2 Ứng dụng Công nghệ thông tin  CNTT02-HNMU  29/10/2016 Xem chi tiết
3 Ứng dụng Công nghệ thông tin  CNTT03-HNMU  04,05/11/2016 Xem chi tiết
4 Ứng dụng Công nghệ thông tin  CNTT04-HNMU  26/11/2016 Xem chi tiết
5 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT05-HNMU 27/11/2016 Xem chi tiết
6 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT06-HNMU 3/12/2016 Xem chi tiết
7 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT07-HNMU 15/12/2016 Xem chi tiết
8 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT08-HNMU 17/12/2016 Xem chi tiết
9 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT09-HNMU 25/12/2016 Xem chi tiết
10 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT10-HNMU 30/12/2016 Xem chi tiết
11 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT11-HNMU Xem chi tiết
12 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT12-HNMU Xem chi tiết
13 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT13-HNMU Xem chi tiết
14 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT14-HNMU Xem chi tiết
15 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT15-HNMU Xem chi tiết
16 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT16-HNMU Xem chi tiết
17 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT17-HNMU Xem chi tiết
18 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT18-HNMU Xem chi tiết
19 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT19-HNMU Xem chi tiết
20 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT20-HNMU Xem chi tiết
21 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT21-HNMU Xem chi tiết
22 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT22-HNMU Xem chi tiết
23 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT23-HNMU Xem chi tiết
24 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT24-HNMU Xem chi tiết

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *