Công bố kết quả cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Thực hiện các quy chế, quy định hiện hành về công tác quản lý đào tạo, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội công bố kết quả cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên, học sinh, học viên các khóa học.

VĂN BẰNG
 STT Loại văn bằng Khoá
 1 Tốt nghiệp Việt Nam học VNH K40 Xem chi tiết tại đây
 2 Tốt nghiệp Tiếng Trung Quốc TTQ K8 Xem chi tiết tại đây
 3 Tốt nghiệp Tiếng Anh TA K8 Xem chi tiết tại đây
 4 Sư phạm Vật lý SPVL K40 Xem chi tiết tại đây
5Sư phạm ToánSPT K40Xem chi tiết tại đây
6Sư phạm Tiếng AnhSPTA K40Xem chi tiết tại đây
7Sư phạm Sinh họcSPSH K40Xem chi tiết tại đây
8Sư  phạm Ngữ VănSPNV K40Xem chi tiết tại đây
9Sư phạm Mỹ thuậtSPMT K40Xem chi tiết tại đây
10Sư phạm Lịch sử – Giáo dục công dânSPLS GDCD K40Xem chi tiết tại đây
11Sư phạm Hoá họcSPHH K40Xem chi tiết tại đây
12Sư phạm Địa lýSPĐL K40Xem chi tiết tại đây
13 Sư phạm Âm nhạc SPAN K40 Xem chi tiết tại đây
14 Sư phạm Tin học SPT K40 Xem chi tiết tại đây
15 Công nghệ thông tin CNTT K14 Xem chi tiết tại đây
16 Giáo dục Tiểu học GDTH K21 Xem chi tiết tại đây
 17 Giáo dục Thể chất GDTC K40 Xem chi tiết tại đây
 18 Giáo dục Mầm non GDMN K5 Xem chi tiết tại đây
 19 Công tác xã hội CTXH K4 Xem chi tiết tại đây
CHỨNG CHỈ

 

STTLoại chứng chỉKhóaNgày thi
1Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT01-HNMU 09/10/2016Xem chi tiết
2Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT02-HNMU 29/10/2016Xem chi tiết
3Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT03-HNMU 04,05/11/2016Xem chi tiết
4Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT04-HNMU 26/11/2016Xem chi tiết
5Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT05-HNMU27/11/2016Xem chi tiết
6Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT06-HNMU3/12/2016Xem chi tiết
7Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT07-HNMU15/12/2016Xem chi tiết
8Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT08-HNMU17/12/2016Xem chi tiết
9Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT09-HNMU25/12/2016Xem chi tiết
10Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT10-HNMU30/12/2016Xem chi tiết
11Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT11-HNMU04/01/2017Xem chi tiết
12Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT12-HNMU13/01/2017Xem chi tiết
13Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT13-HNMU 22/01/2017Xem chi tiết
14Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT14-HNMU12/02/2017Xem chi tiết
15Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT15-HNMU18/02/2017Xem chi tiết
16Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT16-HNMU19/02/2017Xem chi tiết
17Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT17-HNMU26/02/2017Xem chi tiết
18Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT18-HNMU05/3/2017Xem chi tiết
19Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT19-HNMU19/3/2017Xem chi tiết
20Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT20-HNMU15/3/2017Xem chi tiết
21Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT21-HNMU22/3/2017Xem chi tiết
22Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT22-HNMU25/3/2017Xem chi tiết
23Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT23-HNMU26/3/2017Xem chi tiết
24Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT24-HNMU27/3/2017Xem chi tiết
25Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT25-HNMU9/4/2017Xem chi tiết
26Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT26-HNMU10/4/2017Xem chi tiết
27Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT27-HNMU16/4/2017 Xem chi tiết
28Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT28-HNMU23/4/2017 Xem chi tiết
29Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT29-HNMU23/4/2017 Xem chi tiết
30Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT30-HNMU 07/5/2017 Xem chi tiết
31Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT31-HNMU 07/5/2017 Xem chi tiết
32Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT32-HNMU14/5/2017 Xem chi tiết
33Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT33-HNMU14/5/2017 Xem chi tiết
34Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT34-HNMU14/5/2017 Xem chi tiết
35Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT35-HNMU28/5/2017 Xem chi tiết
36Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT36-HNMU28/5/2017Xem chi tiết
37Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT37-HNMU28/5/2017 Xem chi tiết
38Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT38-HNMU04/6/2017 Xem chi tiết
39Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT39-HNMU06/6/2017 Xem chi tiết
40Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT40-HNMU 11/5/2017 Xem chi tiết
41Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT41-HNMU11/6/2017Xem chi tiết
42Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT42-HNMU18/6/2017Xem chi tiết
43Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT43-HNMU18/6/2017Xem chi tiết
44Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT44-HNMU27/6/2017Xem chi tiết
45Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT45-HNMU02/7/2017Xem chi tiết
46Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT46-HNMU02/7/2017Xem chi tiết
47Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT47-HNMU09/7/2017Xem chi tiết
48Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT48-HNMU11/7/2017Xem chi tiết
49Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT49-HNMU15/7/2017Xem chi tiết
50Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT50-HNMU23/7/2017Xem chi tiết
51Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT51-HNMU28/7/2017Xem chi tiết
52Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT52-HNMU28/7/2017Xem chi tiết
53Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT53-HNMU30/7/2017Xem chi tiết
54Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT54-HNMU5/8/2017Xem chi tiết
55Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT55-HNMU6/8/2017Xem chi tiết
56Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT56-HNMU20/8/2017Xem chi tiết
57Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT57-HNMU27/8/2017Xem chi tiết
58Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT58-HNMU9/9/2017Xem chi tiết
59Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT59-HNMU10/9/2017Xem chi tiết
60Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT60-HNMU17/9/2017Xem chi tiết
61Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT61-HNMU17/9/2017Xem chi tiết
62Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT62-HNMU17/9/2017Xem chi tiết
63Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT63-HNMU30/9/2017Xem chi tiết
64Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT64-HNMU1/10/2017Xem chi tiết
65Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT65-HNMU14/10/2017Xem chi tiết
66Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT66-HNMU15/10/2017Xem chi tiết
67Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT67-HNMU15/10/2017Xem chi tiết
68Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT68-HNMU22/10/2017Xem chi tiết
69Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT69-HNMU29/10/2017Xem chi tiết
70Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT70-HNMU30/10/2017Xem chi tiết
71Ứng dụng Công nghệ thông tinCNTT71-HNMU30/10/2017Xem chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.