Công bố kết quả cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Thực hiện các quy chế, quy định hiện hành về công tác quản lý đào tạo, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội công bố kết quả cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên, học sinh, học viên các khóa học.

VĂN BẰNG
CHỨNG CHỈ

 

STT Loại chứng chỉ Khóa Ngày thi
1 Ứng dụng Công nghệ thông tin  CNTT01-HNMU  09/10/2016 Xem chi tiết
2 Ứng dụng Công nghệ thông tin  CNTT02-HNMU  29/10/2016 Xem chi tiết
3 Ứng dụng Công nghệ thông tin  CNTT03-HNMU  04,05/11/2016 Xem chi tiết
4 Ứng dụng Công nghệ thông tin  CNTT04-HNMU  26/11/2016 Xem chi tiết
5 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT05-HNMU 27/11/2016 Xem chi tiết
6 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT06-HNMU 3/12/2016 Xem chi tiết
7 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT07-HNMU 15/12/2016 Xem chi tiết
8 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT08-HNMU 17/12/2016 Xem chi tiết
9 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT09-HNMU 25/12/2016 Xem chi tiết
10 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT10-HNMU 30/12/2016 Xem chi tiết
11 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT11-HNMU 04/01/2017 Xem chi tiết
12 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT12-HNMU 13/01/2017 Xem chi tiết
13 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT13-HNMU  22/01/2017 Xem chi tiết
14 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT14-HNMU 12/02/2017 Xem chi tiết
15 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT15-HNMU 18/02/2017 Xem chi tiết
16 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT16-HNMU 19/02/2017 Xem chi tiết
17 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT17-HNMU 26/02/2017 Xem chi tiết
18 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT18-HNMU 05/3/2017 Xem chi tiết
19 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT19-HNMU 19/3/2017 Xem chi tiết
20 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT20-HNMU 15/3/2017 Xem chi tiết
21 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT21-HNMU 22/3/2017 Xem chi tiết
22 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT22-HNMU 25/3/2017 Xem chi tiết
23 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT23-HNMU 26/3/2017 Xem chi tiết
24 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT24-HNMU 27/3/2017 Xem chi tiết
25 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT25-HNMU 9/4/2017 Xem chi tiết
26 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT26-HNMU 10/4/2017 Xem chi tiết
27 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT27-HNMU 16/4/2017  Xem chi tiết
28 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT28-HNMU 23/4/2017  Xem chi tiết
29 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT29-HNMU 23/4/2017  Xem chi tiết
30 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT30-HNMU  07/5/2017  Xem chi tiết
31 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT31-HNMU  07/5/2017  Xem chi tiết
32 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT32-HNMU 14/5/2017  Xem chi tiết
33 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT33-HNMU 14/5/2017  Xem chi tiết
34 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT34-HNMU 14/5/2017  Xem chi tiết
35 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT35-HNMU 28/5/2017  Xem chi tiết
36 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT36-HNMU 28/5/2017 Xem chi tiết
37 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT37-HNMU 28/5/2017  Xem chi tiết
38 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT38-HNMU 04/6/2017  Xem chi tiết
39 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT39-HNMU 06/6/2017  Xem chi tiết
40 Ứng dụng Công nghệ thông tin CNTT40-HNMU  11/5/2017  Xem chi tiết

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *