Danh sách sinh viên nhập học đợt 1

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬP HỌC ĐỢT 1
Trường ĐH Thủ đô Hà Nội thông báo danh sách và phân bổ các lớp đối với sinh viên đã nhập học đợt 1.
Chi tiết xem trong file đính kèm.
Hệ Cao đẳng:
Hệ Đại học: