Danh sách thí sinh dự thi năng khiếu ngành GD Mầm non và GD Thể chất năm 2018

Phòng Đào tạo trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo danh sách dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục thể chất năm 2018.

Danh sách thí sinh dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non

ds du thi NK 2018_GDMN

 

Danh sách thí sinh dự thi năng khiếu ngành Giáo dục thể chất

ds du thi NK 2018_gdtc