Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao đẳng, Đại học đợt 2 năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo: Danh sách các thí sinh trúng tuyển Cao đẳng, Đại học đợt 2 năm 2018.

Chi tiết xem p    hía dưới đây.

DSThiSinhTrungTuyenDot2-2018