Đề án tuyển sinh năm 2018

Đề án tuyển sinh năm 2018 của trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Chi tiết có thể xem tại đây

Thông tin phục vụ tuyển sinh hệ chính quy trình độ đại học, trình độ cao đẳng, trung cấp đào tạo giáo viên năm 2018. Chi tiết có thể xem tại đây