CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM
Trưởng Khoa: TS. Lê Thị Thu Hương

Chuyên ngành:  Lịch sử Việt Nam

Email: [email protected]

Phó trưởng Khoa: ThS. Trần Văn Đức

Chuyên ngành:  Mỹ thuật

Email: [email protected]

BỘ MÔN VĂN HÓA
Trưởng bộ môn, GV: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

Chuyên ngành: Việt Nam học

Email: [email protected]

Giảng viên: TS. Trịnh Ngọc Ánh

Chuyên ngành: Hán Nôm

Email: [email protected]

Giảng viên: ThSNguyễn Thị Thúy Hạnh

Chuyên ngành: Ngữ Văn

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Phùng Thị Hạnh

Chuyên ngành: Du lịch

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Ngô Thị Minh

Chuyên ngành:  Việt Nam học

Email: [email protected]

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Thắng

Chuyên ngành: Nhân học

Email: [email protected]

BỘ MÔN DU LỊCH
Trưởng bộ môn, GV: TS. Lê Thị Thu Hương

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Email: [email protected]

Giảng viên: Vũ Thị Hoàn

Chuyên ngành: KS. CN thực phẩm

Email: [email protected]

Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chuyên ngành: CN. QT Kinh doanh

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Mai Hiên

Chuyên ngành: Du lịch

Email: [email protected]

Giảng viên: Phạm Thị Bích Thủy

Chuyên ngành: Du lịch

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Yến

Chuyên ngành: Việt Nam học

Email: [email protected]

 BỘ MÔN MỸ THUẬT
Phó trưởng Khoa: ThS. Trần Văn Đức

Chuyên ngành:  Mỹ thuật

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Đỗ Thị Duyên

Chuyên ngành:  Mỹ thuật

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Chuyên ngành:  Mỹ thuật

Email: [email protected]

 Bộ môn Âm nhạc
Trưởng bộ môn: ThS. Đỗ Thanh Hiên

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Đỗ Thị Mai An

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: [email protected]

Giảng viên: Cử nhân. Đỗ Tuấn Anh

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: [email protected]

Giảng viên chính: ThS. Lê Thị Thanh Hương

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Ngô Thanh Hương

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Lê Ngọc Thể

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thu

Chuyên ngành:  Múa

Email: [email protected]

Giảng viên chính: TS. Trần Quốc Việt

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Nguyễn Vũ

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: [email protected]

Giáo vụ: Phan Thị Ánh Nguyệt

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.