CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM
TS. Lê Thị Thu Hương, Trưởng khoa

Chuyên ngành:  Lịch sử Việt Nam

Email: [email protected]

Điện thoại cơ quan:024.38341117

ThS. Trần Văn Đức, Phó trưởng khoa

Chuyên ngành:  Mỹ thuật

Email: [email protected]

TS. Trịnh Ngọc Ánh, Chủ tịch công đoàn

Chuyên ngành: Hán Nôm

Email: [email protected]

ThS. Đặng Thị Liên Hương, giáo vụ

Chuyên ngành: Ngữ văn

Email: [email protected]

BỘ MÔN VĂN HÓA
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa, Trưởng bộ môn

Chuyên ngành: Việt Nam học

Email: [email protected]

TS. Trịnh Ngọc Ánh, giảng viên

Chuyên ngành: Hán Nôm

Email: [email protected]

ThSNguyễn Thị Thúy Hạnh, giảng viên

Chuyên ngành: Ngữ Văn

Email: [email protected]

ThS. Phùng Thị Hạnh, giảng viên

Chuyên ngành: Du lịch

Email: [email protected]

ThS. Ngô Thị Minh, giảng viên

Chuyên ngành:  Việt Nam học

Email: [email protected]

TS. Nguyễn Văn Thắng, giảng viên

Chuyên ngành: Nhân học

Email: [email protected]

BỘ MÔN DU LỊCH
TS. Lê Thị Thu Hương, Trưởng bộ môn

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Email: [email protected]

KS. Vũ Thị Hoàn, giảng viên

Chuyên ngành: KS. Công nghiệp thực phẩm

Email: [email protected]

CN. Nguyễn Thị Thúy Hằng, giảng viên

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Email: [email protected]

ThS. Mai Hiên, giảng viên

Chuyên ngành: Du lịch

Email: [email protected]

Phạm Thị Bích Thủy, giảng viên

Chuyên ngành: Du lịch

Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Thị Yến, giảng viên

Chuyên ngành: Việt Nam học

Email: [email protected]

 BỘ MÔN MỸ THUẬT
ThS. Trần Văn Đức, Trưởng bộ môn

Chuyên ngành:  Mỹ thuật

Email: [email protected]

ThS. Đỗ Thị Duyên, giảng viên

Chuyên ngành:  Mỹ thuật

Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh, giảng viên

Chuyên ngành:  Mỹ thuật

Email: [email protected]

 Bộ môn Âm nhạc
ThS. Đỗ Thanh Hiên, Trưởng bộ môn

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: [email protected]

ThS. Đỗ Thị Mai An, giảng viên

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: [email protected]

CN. Đỗ Tuấn Anh, giảng viên

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: [email protected]

ThS. Ngô Thanh Hương, giảng viên

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: [email protected]

ThS. Lê Ngọc Thể, giảng viên

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: [email protected]

TS. Trần Quốc Việt, giảng viên chính

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Vũ, giảng viên

Chuyên ngành:  Âm nhạc

Email: [email protected]

One thought on “CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.