Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO Giám đốc: PGS.TS. Vũ Công Hảo Chuyên ngành: Văn học nước ngoài Email: vchao@daihocthudo.edu.vn     CHUYÊN VIÊN   Chuyên viên: ThS. Lê Thị Hiền Chuyên ngành: Ngữ văn Email: lthien@daihocthudo.edu.vn   Chuyên viên: Phạm Thị Thanh Chuyên ngành: CN. Tiếng Anh Email: ptthanh@daihocthudo.edu.vn Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Thủy Chuyên ngành: Ngữ văn Email: ntthuy@daihocthudo.edu.vn

Đọc thêm