Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO Giám đốc: PGS.TS. Vũ Công Hảo Chuyên ngành: Văn học nước ngoài Email: [email protected]     CHUYÊN VIÊN   Chuyên viên: ThS. Lê Thị Hiền Chuyên ngành: Ngữ văn Email: [email protected]o.edu.vn   Chuyên viên: Phạm Thị Thanh Chuyên ngành: CN. Tiếng Anh Email: [email protected] Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Thủy Chuyên ngành: Ngữ văn Email: [email protected]

Đọc thêm