HN Tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2017 của cụm thi đua số XIV

 

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua do Thành phố Hà Nội phát động trong năm 2017, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo và công tác khen thưởng năm 2018, từ ngày 30/10 đến ngày 31/10/2017, Cụm thi đua số XIV đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2017, phát động và ký giao ước thi đua năm 2018 tại Sơn Tây – Hà Nội.

Dự Hội nghị có đ/c Đinh Việt Thắng – Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng (TĐ-KT) Thành phố Hà Nội, đ/c Chu Hồng Minh – Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cùng đại diện các đ/c thuộc Phòng Nghiệp vụ II – Ban TĐ-KT thành phố Hà Nội và các đ/c Chủ tịch, Thường trực, cán bộ phụ trách công tác TĐ-KT của 12 trường Đại học, Cao đẳng thuộc Cụm Thi đua số XIV. Về phía trường ĐH Thủ đô Hà Nội, dự HN có đ/c Đặng Văn Soa (PHT), đ/c Hoàng Thị Thu Phương (Chánh VP – Thường trực Hội đồng TĐ-KT) và đ/c Hà Thu Thủy (cán bộ phụ trách công tác TĐ-KT trường).

Đ/c Chu Khắc Huy Cụm trưởng cụm thi đua số XIV, Hiệu trưởng trường CĐ Điện tử – Điện lạnh Hà Nội.

Tại HN, Cụm trưởng cụm thi đua số XIV, Hiệu trưởng trường CĐ Điện tử – Điện lạnh Hà Nội Chu Khắc Huy đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác TĐ-KT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, Cụm thi đua số XIV đạt được nhiều thành tích vượt bậc, đổi mới cả về nội dung và hình thức nhằm đảm bảo tính thiết thực, lan tỏa những mô hình hay, cách làm tốt và những gương điển hình tiên tiến. Hội nghị cũng đã lấy ý kiến đóng góp của các đ/c trong Cụm và lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Đinh Việt Thắng – Phó trưởng ban TĐ-KT thành phố Hà Nội.

Khen thưởng các Đ/c Thường trực thi đua của 12 trường trong Cụm

Hội nghị cũng đã nhất trí các danh hiệu thi đua năm 2017. Dựa trên kết quả chấm điểm thi đua năm 2017, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã xuất sắc đứng thứ 2/12 trường và được đề nghị khen tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội.

Hội nghị đã thống nhất giới thiệu Cụm trưởng và bầu 02 Cụm phó Cụm thi đua số XIV năm 2018. Thay mặt đơn vị Cụm trưởng, đ/c Nguyễn Thu Trang – Thường trực Hội đồng TĐ-KT trường CĐ Y tế Hà Nội đã nêu phương hướng nhiệm vụ công tác TĐ-KT năm 2018, đồng thời phát động và ký giao ước thi đua năm 2018 giữa các trường trong Cụm thi đua số XIV.

Đ/c Đặng Văn Soa – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô HN ký cam kết thi đua năm 2018

12/12 trường trong Cụm thi đua đã nhất trí những chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu đạt chỉ tiêu tuyển sinh từ 80% trở lên; tiếp tục giữ mức tỷ lệ HSSV sau khi tốt nghiệp có việc làm đạt tỷ lệ từ 60% trở lên; phấn đấu mỗi đơn vị lựa chọn một nội dung làm nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2018…

Các trường đã thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng vì mục tiêu đẩy mạnh công tácTĐ-KT của Cụm thi đua số XIV trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Hà Thị Thu Thủy – Văn phòng trường