Hội nghị cán bộ viên chức và Đại hội Công đoàn khoa CNTT

Chiều ngày 30/08/2017,  khoa Công nghệ thông tin (CNTT) trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018 và Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Dự Hội nghị cán bộ viên chức năm học và Đại hội Công đoàn Khoa CNTT nhiệm kỳ 2017 – 2022 có GS.TS Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Ths. Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng Quản trị; Ths. Ngô Hải Chi, Trưởng phòng Khảo thí – đảm bảo chất lượng giáo dục; Ths. Phạm Ngọc Bằng, Giám đốc Trung tâm Tin học ngoại ngữ; Ths. Đinh Khánh Quỳnh, đại diện Ban chấp hành Công đoàn trường và 13 đại biểu là cán bộ viên chức và đoàn viên công đoàn khoa CNTT.

Tại Hội nghị, Ths. Hoàng Thị Mai, Phó trưởng khoa phụ trách khoa đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2016-2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm học 2017-2018. Báo cáo đưa ra 4 nhiệm vụ trọng tâm của năm học gồm: Tăng cường nguồn lực để đảm bảo phát triển chương trình đào tạo đại học, tích cực chuẩn bị các điều kiện mở mã ngành đại học Sư phạm Tin học trong năm học 2017-2018, nghiên cứu đề xuất phát triển các chương trình đào tạo đại học lĩnh vực CNTT cho lộ trình 5 năm tới. Nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH, đăng ký sản phẩm KHCN đặc thù của khoa CNTT. Cập nhật những đổi mới của chương trình giáo dục quốc gia cho ngành Sư phạm Tin học; Chuẩn bị nội dung chuyên đề bồi dưỡng GV Tin học đáp ứng yêu cầu đổi mới GD phổ thông sau 2018. Đề xuất phương án tuyển sinh đặc thù của khoa CNTT trong năm tới.

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận và nhất trí với những giải pháp cụ thể đưa ra nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ năm học: Thực hiện kỷ cương nghiêm trong quản lý cán bộ giảng viên; Duy trì seminar hàng tháng về các nội dung như: lập trình đám mây, lập trình điều khiển thiết bị và thực hiện seminar về chương trình Tin học phổ thông quốc gia mới, cập nhật các nội dung này trong đào tạo ngành Sư phạm Tin học. Triển khai hệ thống hỗ trợ học tập các nội dung lập trình do Đại học Công nghệ hỗ trợ; Đảm bảo chất lượng đào tạo ngành đại học CNTT, có sự tham gia của doanh nghiệp trong mỗi kỳ học. Tạo điều kiện về thời gian, chia sẻ công việc và duy trì các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ ngoại khóa để nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ viên chức. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của khoa và nhiệm vụ khác được nhà trường giao

 Đại hội cũng thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn khoa nhiệm kỳ 2012-2017 và Phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn khoa nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành Công đoàn khoa nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 02 người: Bà Ngô Thúy Ngân – Chủ tịch công đoàn Khoa; ông Trương Đức Phương – Ủy viên BCH công đoàn Khoa.

Đại hội đã giới thiệu 04 đồng chí để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong Nhiệm kỳ 2017-2022 với sự thống nhất của 100% đại biểu tại Đại hội.

Trần Thị Thu Phương – Khoa CNTT