Nồng thắm tinh thần tình nguyện chào đón đoàn sinh viên Đại học Công nghệ Chihlee

rong chương trình hoạt động trải nghiệm dành cho sinh viên Đại học Công nghệ Chihlee (Đài Loan – Trung Quốc) tại Đại học Thủ đô Hà Nội, những đóng góp của các sinh viên tình nguyện thật không nhỏ, tạo nên những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng sinh viên trường bạn khi tới thăm Hà Nội.

Đọc thêm