Cơ cấu tổ chức
Thông tin chung Khoa Công nghệ – Môi trường

 

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kĩ thuật môi trường – trình độ đại học

Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường có đủ năng lực giảng dạy, nghiên cứu, quản lý về Công nghệ kĩ thuật môi trường tại các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện và Trung tâm nghiên cứu khoa học, các cơ sở quản lý như: Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ của các Tỉnh, Thành phố; Các Phòng Tài nguyên và Môi trường của các Quận/Huyện; các nhà máy, xí nghiệp, công ty, khu công nghiệp; các cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường

Đọc thêm

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kĩ thuật môi trường – trình độ Cao đẳng

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các Viện nghiên cứu, các Trung tâm, Sở tài nguyên môi trường, các phòng thí nghiệm môi trường của các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,… Sau khi bổ sung Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm, người học có thể tham gia giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng có chuyên ngành Công nghệ kĩ thuật môi trường.

Đọc thêm