Cơ cấu tổ chức
Thông tin chung Khoa Công nghệ thông tin

 

Seminar “Lập trình thiết bị – Ardunio và lập trình đám mây”

Ngày 27/09, khoa Công nghệ thông tin (CNTT) đã tổ chức seminar về “Lập trình thiết bị và lập trình đám mây”. Thầy Hoàng Phụng Hịch, nguyên trưởng bộ môn Vật lý khoa Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội và Ths. Phó Trưởng khoa CNTT Trương Đức Phương báo cáo tại hội thảo. 

Đọc thêm