Cơ cấu tổ chức
Thông tin chung Khoa Công nghệ thông tin

 

Seminar “Lập trình thiết bị – Ardunio và lập trình đám mây”

Ngày 27/09, khoa Công nghệ thông tin (CNTT) đã tổ chức seminar về “Lập trình thiết bị và lập trình đám mây”. Thầy Hoàng Phụng Hịch, nguyên trưởng bộ môn Vật lý khoa Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội và Ths. Phó Trưởng khoa CNTT Trương Đức Phương báo cáo tại hội thảo. 

Đọc thêm

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 08 ngành năm 2017

Căn cứ Quyết định số 70-2014/QĐ-TTg; Căn cứ Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT; Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH; Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT; Trường ĐH Thủ đô Hà Nội công bố chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2017.

Đọc thêm