Thông tin chung Khoa Giáo dục Chính trị
Cơ cấu tổ chức

 

Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục công dân – trình độ đại học

Cử nhân Giáo dục công dân có thể tham gia giảng dạy môn Giáo dục chính trị ở các trường TCCN, dạy chính trị ở các trường cao đẳng nghề, tham gia dạy học môn học GDCD ở trường phổ thông, trường THCS; có khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các công tác khác ở các trường: phổ thông, dạy nghề, cao đẳng, đại học …

Đọc thêm