Cơ cấu tổ chức
Thông tin chung Khoa Giáo dục Chính trị

 

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 08 ngành năm 2017

Căn cứ Quyết định số 70-2014/QĐ-TTg; Căn cứ Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT; Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH; Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT; Trường ĐH Thủ đô Hà Nội công bố chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2017.

Đọc thêm

Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục công dân – trình độ đại học

Cử nhân Giáo dục công dân có thể tham gia giảng dạy môn Giáo dục chính trị ở các trường TCCN, dạy chính trị ở các trường cao đẳng nghề, tham gia dạy học môn học GDCD ở trường phổ thông, trường THCS; có khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các công tác khác ở các trường: phổ thông, dạy nghề, cao đẳng, đại học …

Đọc thêm