Thông tin chung Khoa Giáo dục Mầm non
Cơ cấu tổ chức

 

Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục mầm non – trình độ đại học

Cử nhân Giáo dục Mầm non có thể làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, giảng viên tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non; chuyên viên các tổ chức, cơ quan với đối tượng hoạt động là trẻ mầm non và phát triển giáo dục mầm non, tư vấn viên, nghiên cứu viên về chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục mầm non…

Đọc thêm

Thông tin chung Khoa Giáo dục Mầm non

1. Thông tin liên hệ: – Địa chỉ liên hệ:   Phòng 109 khu B cơ sở 1 trường Đại học Thủ đô Hà Nội Số 167 Dương Quảng Hàm – Quan Hoa – Cầu Giấy – HN – Điện thoại: 0438398546 – Email: gdmn@daihocthudo.edu.vn – Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thúy…

Đọc thêm

Ngành Cao đẳng Sư phạm Mầm non

Mã ngành: 51140201 Chỉ tiêu TS: 180 Điều kiện và hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo tổ hợp các môn – Ngữ văn, NK mầm non 1(Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK Mầm non 2(Hát) – Tiếng Anh, NK mầm non 1(Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK Mầm non 2(Hát) – Toán, NK mầm…

Đọc thêm

Ngành Đại học Giáo dục Mầm non

  Mã ngành 52140201 Chỉ tiêu TS 90 Điều kiện TS Xét tuyển theo các môn Toán học, Ngữ văn, NK mầm non Chuẩn đầu ra –    Có kiến thức cơ bản về GDMN –    Có kiến thức về chăm sóc sức khỏe trẻ lứa tuổi mầm non. –    Có hiểu…

Đọc thêm