Thông tin chung Khoa Giáo dục Mầm non
Cơ cấu tổ chức

 

Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục mầm non – trình độ đại học

Cử nhân Giáo dục Mầm non có thể làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, giảng viên tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non; chuyên viên các tổ chức, cơ quan với đối tượng hoạt động là trẻ mầm non và phát triển giáo dục mầm non, tư vấn viên, nghiên cứu viên về chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục mầm non…

Đọc thêm

Thông tin chung Khoa Giáo dục Mầm non

1. Thông tin liên hệ: – Địa chỉ liên hệ:   Phòng 109 khu B cơ sở 1 trường Đại học Thủ đô Hà Nội Số 167 Dương Quảng Hàm – Quan Hoa – Cầu Giấy – HN – Điện thoại: 0438398546 – Email: [email protected] – Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thúy…

Đọc thêm